You are here

Belgische belastingen zijn oneerlijk verdeeld.PNG

VUB-professor Michel Maus neemt huidige begroting onder de loep

“De regering was heel fier dat ze in het zomerakkoord de vennootschapsbelasting heeft verlaagd van 34 naar 25 procent.