You are here

Een bibliotheek voor iedereen.PNG

Een bibliotheek voor iedereen

VUB-hoofdbibliotharis Patrick Vanouplines nam de eerst ondertekende versie van de charter in ontvangst van minister Sven Gatz.