You are here

mogeEen lager aantal mandatarissen in de Brusselse gemeenten is perfect mogelijk

Onderzoekers van de VUB en ULB schetsen mogelijke scenario's