You are here

Als je archeologische artefacten vindt in België, mag je deze behouden en doorverkopen. Op privégrond is de grondeigenaar ook eigenaar van eventuele archeologische vondsten. In het openbaar is degene die de vondst doet, de eigenaar. Maar in andere landen liggen de kaarten er helemaal anders bij, waardoor je niet zomaar eigenaar bent of deze niet mag uitvoeren naar andere landen. Zelfs niet als je deze fossielen hebt gekocht. ‘Het is vaak een juridisch kluwen dat veel papierwerk vraagt’, zegt VUB-paleontoloog Koen Stein. Het is ook big business geworden, waardoor je waakzaam moet zijn voor valse fossielen. Lees meer op standaard.be (+).