You are here

Dit schooljaar worden voor de vierde keer op rij Arabische taallessen ingericht voor Brusselse kinderen van 6 tot 15 jaar op de campussen van de Vrije Universiteit Brussel. Bedoeling van het initiatief, waaraan ook de GO! Scholengroep Brussel meewerkt, is Arabisch aan te leren in een schoolse omgeving en een seculiere context gebaseerd op een wetenschappelijke methode. Met succes: jaar na jaar zijn de klassen volzet.

 

Voor de taallessen worden nieuwe leeftijdsgebonden curricula en pedagogische methoden ontwikkeld ter stimulering van een kritische houding en verantwoordelijkheidszin. Meertaligheid is belangrijk ter bevordering van communicatievaardigheid, o.a. tussen Arabischsprekende ouders en kinderen tijdens de meest beïnvloedbare jaren bij kinderen, en ter stimulering van multiculturele openheid. Alle lessen worden buiten de schooluren gegeven op woensdagnamiddag, op zaterdag en zondag. Academici van de VUB verzorgen de kwaliteitsbewaking.

 

Groot succes

Drie jaar na de start in 2016 zijn de lessen een eclatant succes. De klassen zitten steevast vol, met telkens 300 inschrijvingen, zo ook dit schooljaar. Het project kreeg de naam ALEF (ALEF = alfa; eerste letter van het alfabet) en heeft nog een goed jaar nodig om zich duurzaam te ontwikkelen met uitrol naar andere steden in België en Europa.

 

De vicerector Internationalisering van de VUB, prof. dr. Romain Meeusen legt uit: “De leerkrachten die betrokken zijn bij het project zijn vluchtelingen met een onderwijsachtergrond en hebben een enorme ervaring. Om hen aan boord te houden moet het project vanuit financieel oogpunt duurzaam worden. De VUB Foundation is op dit gebied actief. Het zal de kinderen helpen een positieve identiteitsontwikkeling bij te brengen, met een gevoel van verbondenheid en begrip voor interculturele vaardigheden en waarden”.

 

VUB Foundation

De VUB Foundation werft filantropische middelen via giften, sponsoring en legaten.  Hiermee vult de VUB haar middelen uit contractonderzoek aan. Sinds 1969 draagt de VUB bij tot kennis, innovatie, technologie, onderwijs en onderzoek. Via de VUB Foundation investeren donateurs mee in de maatschappij en helpen iedereen vooruit. Ze kunnen bijdragen op een manier die bij hun past.

 

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met:

 Isabelle Marneffe, directeur VUB Foundation.

 

Wenst u de Arabische taallessen te steunen? Dat kan via:

 www.vubfoundation.be/arabischetaallessen.