You are here

Ondanks palliatieve sedatie vier keer meer voorkomt dan euthanasie, is er geen wettelijk kader voorzien. “Nochtans is het zowel voor de patiënt als voor de arts belangrijk”, zegt Wim Distelmans, professor palliatieve geneeskunde aan de VUB. “Als er een klacht komt, moet de arts kunnen bewijzen dat het om pijnbestrijding ging. Dat is niet evident.” Momenteel lopen er in Vlaanderen drie dossiers waarvan artsen beschuldigd worden van levensbeëindigend  handelen. De artsen in kwestie zeggen echter dat het om palliatieve sedatie ging. Professor Distelmans pleit daarom voor een wettelijk kader om dergelijke situaties te voorkomen. Lees meer op standaard.be (+).