You are here

Meer dan veertig jaar geleden zong Bob Marley “Get up, stand up. Stand up for your rights”. Die boodschap blijft brandend actueel.

 

Een opiniestuk in De Tijd door Caroline Pauwels.