You are here

Op woensdag 24 mei vanaf 15u worden aan de Vrije Universiteit Brussel op de campus Etterbeek in Aula Van Geen alle winnaars bekend gemaakt van de Vlaamse Wiskunde Olympiade. De laureaten wacht een mooi prijzenpakket. De dag na de proclamatie worden de winnaars op de website geplaatst. Volledige informatie staat in de bijlage.

 

De wiskundeolympiade is sinds jaar en dag een klassieker in zowat alle Vlaamse scholen. Dit schooljaar gaven meer dan 26000 jongeren het beste van zichzelf bij het oplossen van 30 originele wiskundige zoekers, de ´e´en al wat eenvoudiger dan de andere, maar steeds op een of andere manier aantrekkelijk. Zo leren ze een andere kant van wiskunde ontdekken. We onderscheiden de Junior Wiskunde Olympiade, bedoeld voor leerlingen tweede graad secundair onderwijs, en de Vlaamse Wiskunde Olympiade voor leerlingen uit de derde graad.
 
 
Een voorbeeldvraag:
Een rechthoekige puzzel van 1000 stukjes telt 25 stukjes op elke verticale lijn en 40 op elke horizontale lijn. Hoeveel procent van de stukjes ligt op de rand? JWO − eerste ronde 2017
 
 
De eerste ronde van JWO en VWO vindt ieder jaar plaats op schoolniveau. Hierna worden de leerlingen met de ±10 % beste scores (we spreken nog over ongeveer 2300 leerlingen) uitgenodigd tot de tweede ronde die op provinciaal niveau georganiseerd wordt in de verschillende universiteiten. Opnieuw krijgen de leerlingen 30 meerkeuzevragen voorgeschoteld, weliswaar pittiger van aard, die ze nu in een tijdspanne van twee uur (i.p.v. drie uur in de eerste ronde) dienen op te lossen.
 
 
Een voorbeeldvraag:
Bert, Bart en Burt zijn een drieling. Hun broer Boris is drie jaar jonger. Welk van de getallen 52, 53, 54, 58 en 59, kan de som zijn van de leeftijden van de vier broers?
JWO − tweede ronde 2017.
 
 
Na de tweede ronde vindt tot slot de finale plaats, waartoe dit jaar de 169 allerbeste leerlingen werden uitgenodigd. Finalist worden van JWO of VWO is dus niet zo eenvoudig. In deze finale, dit jaar te Heverlee op 26 april kregen de leerlingen vier open vragen die ze met de nodige argumentatie en bewijsvoering dienen op te lossen.
 
 
Op woensdag 24 mei om 15.00 uur worden alle finalisten geproclameerd en beloond met een mooi prijzenpakket! In plaats van olympisch brons, zilver en goud, worden derde, tweede en eerste prijzen uitgereikt. Tevens worden de finalisten die drie, vier of eventueel zelfs nog meerdere malen op rij finalist zijn extra in de bloemetjes gezet.
 
 
Tot slot wordt bekendgemaakt welke drie leerlingen deel zullen uitmaken voor de meest prestigieuze wiskundeolympiade op wereldniveau, de 58ste International Mathematical Olympiad. IMO wordt in juli georganiseerd, ditmaal door Brazilië te Rio de Janeiro. Dit zijn niet noodzakelijk de top-drie van de VWO. Voor deze selectie wordt immers rekening gehouden met meerdere jaargangen en met de participatie aan specifieke voorbereidingsstages. Samen met drie Franstalige landgenoten, zullen de drie geselecteerden het Belgisch team vormen. Op de IMO worden ze geconfronteerd met zes zoekers van ongekende moeilijkheid en dit in een organisatie waar ruim 100 landen aan deelnemen.
 
 
Praktische info
Vrije Universiteit Brussel - Aula Q - R. Van Geen
Pleinlaan 2 - Brussel
24 mei 2017 om 15.00 uur
Gastlezing door prof. dr. ir. Giovanni Samaey: “X-factor: verhalen over de onzichtbare kracht van wiskunde.”