You are here

Barbora Wouters (Vrije Universiteit Brussel) en Yannick Devos (Université Libre de Bruxelles) zijn erin geslaagd om het ontstaan van de stad Antwerpen meer in kaart te brengen. Dit konden ze doen met behulp van een microscopisch bodemonderzoek dat sporen van landbouw opbracht uit de vijfde, zesde of zevende eeuw. De inwoners van het oude Antwerpen van weleer zouden volgens hen ook contact hebben gehad met Vikings. Lees de andere puzzelstukjes van de Antwerpse geschiedenis in dit artikel (betalend).