You are here

Steeds meer mensen kampen met vruchtbaarheidsproblemen. In België gaat het om meer dan 1 koppel op 10 die een beroep moeten doen op reproductieve geneeskunde om hun kinderwens te vervullen. Ook personen zonder partner zoeken daarin hun toevlucht om een kind op de wereld te kunnen zetten. Om vruchtbaarheidsspecialisten nog beter op te leiden om aan die vragen tegemoet te komen, opent het UZ Brussel een nieuw trainingscentrum, het ‘Reproductive Skills Centre Brussels’ waar clinici, embryologen, laboranten en onderzoekers hun vaardigheden verder kunnen uitbouwen.

Vruchtbaarheidsbehandelingen dienen met de meeste precisie uitgevoerd te worden om de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. Medisch begeleide voortplanting zoals het versmelten van de zaadcel en de eicel bij ICSI-behandelingen (intracytoplasmatische sperma-injectie), het genetisch onderzoeken van een embryo, het invriezen van eicellen en embryo’s vergen de nodige ervaring en expertise die in het ‘Reproductive Skills Centre Brussels’ kunnen worden opgedaan.

Het trainingscentrum bestaat uit een labo trainingslokaal en een lokaal om chirurgische ingrepen te trainen. Het trainings-IVF labo is nu al klaar voor opleidingen in reproductieve technieken voor experten uit binnen- en buitenland. Dit trainingslabo kwam tot stand dankzij de samenwerking met CooperSurgical, gespecialiseerd in innovatieve reproductieve technieken. Het chirurgiegedeelte, waar kan worden geoefend met simulatoren voor diverse ingrepen die met de grootste nauwkeurigheid dienen uitgevoerd te worden zoals embryotransfers en eicel pick-ups en dit met ‘levensecht’ materiaal, wordt later dit jaar in gebruik genomen.

De afgelopen 35 jaar werden meer dan 50.000 baby’s geboren na een behandeling van hun ouders in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het UZ Brussel. Eén op vier patiënten die bij het CRG hulp zoekt, komt uit het buitenland en ruim één op vier IVF-behandelingen in België vindt plaats in het CRG. Het CRG ontvangt jaarlijks honderden specialisten uit alle werelddelen.

Over het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde

Als gespecialiseerd centrum in de voortplantingsgeneeskunde vervult het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde al sinds 1983 een pioniersrol en verricht het baanbrekend werk in de ontwikkeling en toepassing van geassisteerde reproductieve technieken. Het succes van het CRG wordt gedragen door voortdurend wetenschappelijk onderzoek. De zwangerschapskansen liggen dan ook reeds jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Dit dankzij een hooggespecialiseerde medische praktijk die beantwoordt aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen (ISO 15224 én ISO 15189). De samenwerking met het Centrum voor Medische Genetica resulteert daarnaast in een toppositie in Europa voor de pre-implantatie genetische diagnostiek en -screening.