You are here

Politieke akkoorden die uitgesteld worden of lang aanslepende dossiers, het blijkt iets van alle tijden te zijn. Jonge VUB-historicus Guy Coppieters schetst in zijn doctoraatsverhandeling het Belgisch steenkoolbeleid tussen 1901 en 1951 dat vooral gekenmerkt werd door onbeslistheid, het behouden van bestaande machtsverhoudingen en opmerkelijke politieke beslissingen. De invoering van vrouwenstemrecht in ruil voor het openhouden van verlieslatende Waalse steenkoolmijnen is er een van. Onvermijdelijk maakt Coppieters ook vergelijkingen met de hedendaagse kwesties rond het elektriciteitsdossier en de kernuitstap. Lees hier meer over het Belgisch steenkoolbeleid in De Tijd.