You are here

Er is een rechtstreeks verband gevonden tussen spijbelen en slaagkansen. Bij elke spijbeldag neemt het aantal A-attesten af terwijl het aantal C-attesten stijgt. Dat blijkt uit een studie van Gil Keppens en Bram Spruyt, sociologen aan de VUB. Zij namen op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits het spijbelgedrag onder de loep van leerlingen uit de tweede en derde graad secundair onderwijs van het schooljaar 2014-2015. Lees meer op hbvl.be