You are here

Binnenkort reikt het Netwerk Duurzame Mobiliteit voor inmiddels de vierde keer een gouden DuMo uit aan de persoon die het meest betekend heeft voor de Vlaamse mobiliteit van het afgelopen jaar. Cathy Macharis, professor Duurzame Mobiliteit en Logistiek aan de VUB, werd hiervoor genomineerd. Ze is naast professor ook hoofd van de VUB-onderzoeksgroep MOBI, waar onderzoek naar duurzaamheid, de menselijke factor en samenwerking een centrale plaats innemen. Professor Macharis zet zich overigens ook in voor betere luchtkwaliteit in Brussel, waar nieuwe mobiliteitsconcepten aan te pas komen. Iedereen kan professor Macharis steunen door een stem uit te brengen en dit kan uiterlijk tot 15 december 2018. Stemmen doe je op deze pagina.