You are here

De Europese en Belgische hoofdstad Brussel is officieel tweetalig, maar daar is in realiteit weinig van te merken. Heel wat Vlamingen doen zelfs geen poging meer om Nederlands te praten in de stad. Doen ze dit toch, zullen ze in veel gevallen een Frans antwoord voorgeschoteld krijgen. “Voor Nederlandstaligen is het een evidentie geworden”, zegt VUB-socioloog Rudi Janssens. Dat blijkt ook uit de vierde Taalbarometer die de socioloog heeft voorgesteld. Zo is het aantal Brusselaars dat ‘uitstekend’ Nederlands spreekt sinds 2001 gedaald van 33 procent naar 16 procent. Minister Sven Gatz vindt deze cijfers behoorlijk verontrustend.