You are here

Het is volgens Mark Elchardus, socioloog aan de VUB, een goede zaak voor de democratie dat er gedebatteerd wordt over pacten en verdragen van internationale organisaties. Zo bleef de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ook niet gespaard van recente discussies. Deze dateert immers uit 1948 en zou niet meer in onze hedendaagse samenleving passen. “Toen die verklaring werd aangenomen, dachten velen in het Westen nog koloniaal, vanuit het geloof in the white man’s burden”, schreef professor Elchardus in zijn opiniestuk. “We leven nu in een andere wereld.” Lees meer op demorgen.be (+).