You are here

De onderwijshervormingen van het Vlaams secundair onderwijs kan rekenen op veel weerstand en vraagtekens. Berichtgevingen dat het niveau van het onderwijs er steeds meer op achteruitgaat maken de zaken er niet meteen rustiger op. Volgens Els Consuegra, professor pedagogie aan de VUB, zijn discussies over onderwijs tegenwoordig snel emotioneel. Tegelijkertijd vreest de professor dat M-decreet op bepaalde vlakken wat tekortschiet. “Het grote probleem is dat er bij de invoering amper rekening mee is gehouden dat het M-decreet nieuwe en andere competenties van leerkrachten vraagt.” De hele hervorming is een proces van lange adem waar investeringen van scholen, leerkrachten en expertise broodnodig zijn. Lees meer op knack.be (+).