You are here

Volgens Minister van Financiën Alexander De Croo kunnen de geplande besparingen niet worden doorgevoerd door de voorlopige twaalfden, bijgevolg lijkt een groter begrotingstekort onvermijdelijk. Maar Herman Matthijs, professor openbare begrotingen aan de VUB, wuift deze redenering weg. “Minister De Croo baseert zich in zijn redenering op het ontwerp van de begroting 2019. Die zal echter nooit gestemd worden in het Parlement.” Lees meer op vrt.be.