You are here

 

Onder leiding van Kristel Beyens en Peter Scholliers van VUB-Department Criminologie en Linda Kjaer Minke van de University of Southern Denmark  onderzocht An-Sofie Van Houche de rol van voeding in de gevangenissen van België, Nederland en Denemarken. Ze onderzocht daarbij ook de rol van feestmaaltijden. “Een kerstdiner in gevangenissen wordt dikwijls beschouwd als een luxe. Toch betekent het in de realiteit dikwijls slechts een kleine attentie om een moeilijk periode in afzondering door te komen.”

In prisons, food plays an important role in daily life. It breaks through boredom, brings structure and sometimes pleasure to the day of a prisoner. But it also symbolizes the loss of freedom, especially during the holidays. When families gather around the Christmas table, prisoners celebrate these days in seclusion. Celebrating Christmas alone is not an obvious thing. Research has already shown that the number of suicides is higher during holidays. For her doctoral thesis, An-Sofie Vanhouche examined the role of nutrition in prisons in Denmark, the Netherlands and Belgium. She also investigated the role of festive meals: “A Christmas dinner in prisons is often considered a luxury. Yet, in reality, it often means only a small amount of attention to go through a difficult period in isolation.”

In gevangenissen speelt voeding een belangrijk rol in het dagelijkse leven. Het doorbreekt verveling, brengt structuur en soms plezier in de dag van een gedetineerde.

Maar het symboliseert ook het verlies van vrijheid, zeker tijdens de feestdagen. Wanneer families samenkomen rond de kersttafel, vieren gevangenen deze dagen in afzondering. Kerst alleen op cel vieren is geen evidentie. Onderzoek heeft al aangetoond dat het aantal zelfmoorden hoger ligt tijdens feestdagen. Om dergelijke periodes, die als moeilijk worden ervaren, te verzachten, investeert het gevangeniswezen in feestmaaltijden. Een lekkere maaltijd kan deze periode wat verzachten. Het gevangeniswezen probeert dat te doen met de middelen die ze hebben: “Om een kerstdiner te bereiden, bespaart men in sommige gevangenissen op andere weekmenu’s. Zo kan men alsnog een extraatje voorzien.”

Het onderzoek liep tussen 2013-2017. De data in Belgische gevangenissen werden verzameld in 2013. (maar tot op de dag van vandaag investeert het gevangeniswezen in die feestmaaltijden)              

Een kerstdiner in gevangenissen wordt dikwijls beschouwd als een luxe. Toch betekent het in de realiteit dikwijls slechts een kleine attentie om een moeilijk periode in afzondering door te komen.
-
An-Sofie Vanhouche

lees meer over het Kerstmaalverhaal: http://www.standaard.be/cnt/dmf20181223_04059526