You are here

Mark Elchardus, socioloog aan de VUB, staat bekend als een vooraanstaand intellectueel figuur die zich blijft mengen in politieke en maatschappelijke debatten. In het verleden kreeg hij veel lof en gehoor vanuit links, maar vandaag is die rol weggelegd voor rechts. Elchardus lijkt er in ieder geval een duidelijk antwoord op te hebben: “Niet mijn denken is veranderd. Links is de weg kwijtgeraakt.” Zijn nieuwe inzichten en uitspraken blijven niet onbesproken langs de linkerzijde. Het magazine Knack wil nagaan waarom links al begint te huiveren bij het horen van zijn naam.