You are here

De Europese Unie heeft het de laatste jaren niet onder de markt. Haar behandeling van zaken zoals de financiële crisis en de migratiecrisis heeft het vertrouwen in haar instellingen niet bepaald goed gedaan. Toch kunnen de Europese burgers meer wegen op het Europese besluitvormingsproces dan ze doorgaans aannemen. Om ook jongeren daarvan te overtuigen en ze aan te sporen een doordachte keuze te maken tijdens de komende Europese verkiezingen, organiseert het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel nu woensdag 15 mei in de Brusselse Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) een zogenaamd Youth Cafe. Een namiddag lang zullen experten er de talloze manieren exploreren waarop jongeren verbonden zijn met Europa. 

 

“Ik merk een groeiende belangstelling voor Europese beleidsvraagstukken bij onze studenten en jongeren,” zegt academisch directeur van IES Alexander Mattelaer in een interview over de Europese verkiezingen. “Met Youth Cafe trachten we hen een beeld te geven van de impact van Europa op hun leven en hun toekomst, en van het belang van hun stem in de komende Europese verkiezingen.”

 

De organisatie van Youth Cafe haalt deels de mosterd bij de rondetafeltechniek van burgerparticipatieplatforms. Exposés van experten worden afgewisseld met discussies in kleine groep rond de tafel. Het initiatief is gericht op jongeren tussen 18 en 35 en wordt om 19 uur afgesloten met een gezellig samenzijn.

 

 

Youth Café: EU elections. So what? Connecting European democracy to your future. 
Woensdag 15 mei vanaf 13u30
KVS, Lakensestraat 146, 1000 Brussel.
Meer info vindt u op deze webpagina