You are here

Begin jaren negentig ontving ene Albert Heijn aan de Universiteit Nyenrode een eredoctoraat voor het introduceren van de streepjescode in Nederland. Algauw bleek dat de kruidenier gewoonweg een leerstoel gefinancierd had. Gelukkig nemen mensen als gastprofessor Fons Van Dyck de uitreiking van een doctoratus honoris causa wél serieus. Hij droeg namens de VUB Hans Rosling en zijn zoon Ola en schoondochter Anna voor.

Hans Rosling was a Swedish doctor and lecturer in International Health at the Karolinska Institute. In 2006, he became internationally known thanks to his TED talk, The Best Stats You’ve Ever Seen, in which he used innovative animations to show that the world is enjoying progress in a number of ways, even in the poorest countries. He established the Gapminder Foundation with his son Ola Rosling and his daughter-in-law Anna Rosling Rönnlund. Together they wrote Factfulness, which was published after his death in 2018 and became a bestseller around the world. Ola and Anna Rosling are continuing Hans’s work.

“Een belangrijke motivatie is dat Hans Rosling op basis van feiten en statistiek een aantal hardnekkige mythes ontkracht. Zijn basisstelling is dat de wereld er in veel domeinen minder slecht aan toe is dan we allemaal denken. Dat onderbouwt hij met cijfers en statistieken over extreme armoede in de wereld, over opleiding van meisjes en veel andere actuele thema’s. Een tweede motivatie achter de uitreiking is zijn filosofie en kijk op de wereld, die je kan samenvatten als possibilisme: de overtuiging dat wetenschap, technologie en kennis kunnen zorgen voor een betere wereld.”

 

“Rosling kan effectief aantonen dat de toestand van de wereld er de laatste tien jaar in veel domeinen op verbeterd is. Hij gaat dan ook radicaal in tegen allerlei vormen van doemdenken als het fin-de-siècle-denken in deze materie. Wat dat betreft laat hij toch een heel ander geluid horen dan wat vaak in media verspreid wordt. Die worden vooral geraadpleegd vanwege negatieve boodschappen, vaak gepaard met angst, vooroordelen en doemdenken. Rosling laat de rede spreken. En de cijfers. Een derde, zo je wilt een onderliggende, motivatie voor zijn eredoctoraat is dat hij een zeer goede communicator was. De manier waarop hij cijfers en statistieken voorstelde was baanbrekend. Als je zijn TED-presentaties bekijkt dan merk je dat je wetenschap heel toegankelijk kunt presenteren en dat het niet saai hoeft te zijn. Het is voor veel wetenschappers een uitdaging om op basis van feiten en onderzoek de geslotenheid van het academische milieu te doorbreken. En zich meer te engageren in het maatschappelijke debat in de publieke sfeer. Daar was Rosling een absoluut voorbeeld van.”

 

De eredoctoraten

Dit voorjaar reikte de VUB dertien eredoctoraten uit. Rector Caroline Pauwels legde in de aanloop hiernaar een verband tussen cijfers, data, onderzoeksresultaten en kritisch denken. Lees alle interviews met de nieuwe eredoctoren op vub.be/dhc