You are here

Prins Laurent en prinses Astrid, boer en zus van koning Filip, worden gediscrimineerd. Dat staat te lezen in een nieuwe studie van Charles-Eric Cless, professor sociaal recht aan de VUB. De studie werd gepubliceerd in het vakblad ‘Tribunaux du Travail’. “Ze worden vanwege hun geboorte anders behandeld in vergelijking met Belgische burgers.” Het lijkt volgens professor Cless aangewezen om de gelijkheid te herstellen door een wet uit 2013 te herzien, aangezien de Belgische prins en prinses zich kunnen beroepen op het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Lees meer op nieuwsblad.be.