Ook op een universiteitscampus maakt ernstige ziekte, overlijden, verdriet, rouw en langdurige zorg deel uit van het leven. Naast professionele hulpverlening en zorgdiensten is menselijke steun van collega’s en medestudenten op zo’n momenten onmisba...

De Week Van