U bent hier

Onderzoekers van de Vlaamse universiteiten uiten hun bezorgdheid over het gebrek aan middelen voor fundamenteel onderzoek.

In een open brief aan de Vlaamse Regering hebben onderzoekers van de Vlaamse universiteiten – waaronder de Vrije Universiteit Brussel – hun bezorgdheid geuit over het structurele gebrek aan middelen voor fundamenteel onderzoek bij het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek).

 

“Onze Vlaamse kennismaatschappij komt ernstig in het gedrang. Investeren in menselijk kapitaal en opbouw van kennis vormt nochtans de sleutel om grote maatschappelijke vraagstukken zoals duurzame energieconsumptie, klimaatverandering, vergrijzing… het hoofd te bieden”, klinkt het. “Als er niet dringend actie wordt ondernomen, dreigt Vlaanderen hopeloos achterop te geraken – met een verschraling van ons kennispotentieel tot gevolg.”

 

Kleur bekennen
De onderzoekers die de brief ondertekenden, roepen de Vlaamse Regering op “om dringend kleur te bekennen”. “Wil ze duurzaam omgaan met ons kennispotentieel – toch een van onze meest waardevolle grondstoffen – of niet?”

 

U kunt de open brief lezen via http://sterkfwo.be