U bent hier

Zeven jaar geleden ontstond bij een groepje masterstudenten geneeskunde aan de VUB het idee om een medisch congres te organiseren dat niet puur wetenschappelijk is. Dat over de grenzen van het vakgebied heen kijkt en ook voor de buitenwereld aantrekkelijk is. Dat niet alleen artsen aanspreekt, maar apothekers, advocaten en anderen die met de medische sector te maken hebben. Zo geschiedde met “Medische Wereld”, dat dit weekend aan haar zevende editie toe is en onder leiding van initiatiefnemer Ben De Brucker uitgroeide tot het grootste medische congres in België. Hij is ondertussen assistent plastische heelkunde bij het UZ Brussel en de VUB. Op dit moment loopt hij stage in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. “We hebben Medische Wereld opengetrokken voor buitenstaanders, niet alleen voor studenten zoals we heel in het begin dachten, maar voor de hele sector.” 

 

Waar komt uw droom om arts te worden vandaan?

“Het was eigenlijk heel praktisch in eerste instantie: Ik was goed in wetenschappen, en minder in taal. Ook belangrijk was dat ik in de familie voorbeelden heb: mijn vader is gynaecoloog en mijn moeder kinesist. Maar het feit dat je mensen kan helpen en dat je creatief bezig bent, zijn de hoofredenen..

In het secundair onderwijs werd me duidelijk dat ik een voorkeur had voor het “snijdend werken”. De laatste drie jaar van de middelbare school volgde ik ’s avonds namelijk een opleiding tot hulpkok. Het fileren van vis, het snijden van vlees, het bedenken van recepten: dat ligt me. Het handwerk, het snijden, het denkwerk: de logisch conclusie was de keuze voor arts, voor chirurgie. Tijdens mijn universitaire studie heb ik mijn opleiding tot kok ook afgerond.”

 

Hoe hebben jullie die politieke kopstukken zoals Maggie De Block & John Crombez voor het verkiezingsdebat naar het symposium gehaald?

“We hebben de voorbije zeven jaren sterk netwerk uitgebouwd. We hebben hen gecontacteerd en het was eigenlijk eenvoudig om hen te overhalen deel te nemen. De Medische Wereld heeft ondertussen gewoon naam gemaakt.”

 

Welke problemen in de gezondheidszorg moeten worden aangepakt door de politiek?

“De grote ongelijkheid in de verloning van artsen staat hoog op de agenda. Dat mag meer in balans, want door specialisaties met lagere beloningen ontstaan er tekorten en knelpuntberoepen aan de ene kant en een overaanbod aan goed betaalde specialisaties. Over tien jaar heeft bijvoorbeeld vijftig procent van de afstuderende gynaecologen geen werk meer door het overaanbod.

Het tweede punt op de agenda is de te grote instroom van nieuwe studenten geneeskunde,  vooral in Wallonië

Een derde punt is de toegang en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Voor patiënten moet de toegang tot de gezondheidszorg behouden blijven. Het hoeft niet gratis, dat bestaat immers niet. Verder moeten we nadenken over het kostenplaatje van de mutualiteiten. Is het noodzakelijk om in elk dorp, of in elke stad vijf mutualiteiten te hebben? Die miljard euro werkingskosten per jaar kunnen beter besteed worden, zeker in deze digitale tijden.”

 

Oorlogsgeneeskunde staat ook op het programma van de Medische Wereld. Wat is dat?

“Professor Emeritus Paul Broos bijt de spits af met een historisch overzicht van  de oorlogschirurgie, van de middeleeuwen tot nu. Een journalist vertelt over zijn ervaringen gevolgd door de arts Gerlant Van Berlaer, die het zal hebben over zijn werk in het rampgebied van Haïti. In oorlogen zijn vaak uitvindingen gedaan. Juist omdat je met beperkte middelen moet werken en je al je creativiteit nodig hebt om levens te redden.

De mens is tot heel veel in staat tijdens rampen. Ik heb dat zelf ervaren op de dag van de aanslagen in Brussel. Ik was toen juist aanwezig in het brandwondencentrum. Ik ga het meisje dat nu zonder been voortleeft nooit vergeten. Zij was de eerste patiënt die we hebben opgevangen. De machtsontplooiing die daar toen losbarstte, was ongezien. Al het materiaal was in een oogwenk daar: honderden veldbedden en ander materiaal,  talloze mensen stroomden toe.

Bij een ramp moet je ook creatief zijn. Hoe krijg je die metaalstukken eruit? We hadden er geen ervaring mee. Ondanks de grote lichamelijke schade hebben we die fragmenten toch succesvol kunnen verwijderen.”

 

 

Ethische onderwerpen komen ook aan bod, bijvoorbeeld baby’s op maat: hoe ver zijn we al?

“Tijdens de voorbereiding werd het me duidelijk dat dit geen ver van mijn bed show is. Binnen vijf jaar kunnen we dit. Met bepaalde enzymen kan je slechte genen wegknippen, om bijvoorbeeld erfelijke kankers te voorkomen. Maar je kan ook een soort übermenschen creëren. Je zoekt een malafide geneticus en met voldoende geld krijg je een kind met aanleg voor spieren en blauwe ogen.”

 

Ook Eddy Merckx is een van de genodigden. Komt hij op de fiets naar het symposium?

“Nee hoor. Hij komt als eredoctor van de VUB en reikt een beurs uit aan geneeskundestudenten die een bijzonder project hebben opgezet. Voor hem is het trouwens een schitterend moment: het is 50 dagen voor de start van de Tour de France hier in Brussel bij het Atomium en 50 jaar na zijn eerste overwinning in de Tour.”

 

Anuna De Wever komt zelfs langs. Wat heeft gezondheidszorg met klimaat te maken?

“Uiteraard heeft gezondheid met klimaat te maken. De opwarming van de aarde heeft allerlei gevolgen voor de gezondheid. We hebben haar uitgenodigd om te laten zien wat er bij jonge mensen leeft. Het panel gaat in op de effecten van fijnstof en lawaai op mensen.”

 

Het symposium Medische Wereld gaat door op zaterdag 11 mei 2019 in Jette, meer bepaald op de campus van de faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel. De deuren gaan open om 7u45. Hier vind je alle informatie.

Symposium Medische Wereld 2019