U bent hier

Tijdens de studentenverkiezingen duiden de VUB-studenten opnieuw hun vertegenwoordigers in de universiteit aan. Dominiek zat vier jaar in de studentenraad, Julie twee jaar, maar voordien was ze al actief in de geëngageerde vijver van Jette. Nu ze afzwaaien, blikken beide coryfeeën terug op een lange carrière in dienst van de studentenbelangen: “Op de VUB krijgen de studenten écht een stem. Het gaat soms traag, maar uiteindelijk zie je wel het resultaat.”

 

Wanneer anciens Dominiek Stroo en Jullie Bussche aan tafel schuiven over het engagement van de VUB-studentenvertegenwoordiger, hebben ze net hetzelfde achter de rug met Koning Filip. Studentenvertegenwoordiging is eigen aan het DNA van onze universiteit. Het komt erop aan om de vlam ervan levend te houden, ook bij het brede studentenpubliek.

 

De realisaties van de studentenraad

 

Dominiek: “Ik ben best wel trots op onze verwezenlijkingen. We hebben toch mee de kar getrokken in heel wat dossiers: de vervroegde examenroosters, de uitgebreide massablok en studiebegeleiding, de opening van de loungebars, de bijsturing van het kotenbeleid, de financiële en juridische omkadering van studentenorganisaties … . Ik vind ook dat we ons hebben opgesteld als verantwoordelijke bestuurders door compromissen te sluiten of door constructief te blijven in dossiers waarmee we het helemaal niet eens waren, zoals de nieuwe huisstijl en vooral dan het onduidelijke kostenplaatje ervan. Zelf heb ik het laatste jaar vooral veel deuren platgelopen om samen met mijn faculteit de registraties voor de examens studentvriendelijker te krijgen.”

 

Julie: “Niet alle verwezenlijkingen als studentenvertegenwoordiger zijn even zichtbaar. We hebben de afgelopen twee jaar vooral ingezet op de band met de studentengemeenschap via initiatieven zoals De Week van de Student. De werk- en pendelstudenten blijven voor ons moeilijk te bereiken, maar via het International Student Platform hebben we op het vlak van internationalisering toch heel wat vooruitgang geboekt. Voor mij persoonlijk blijft VUBrusselt een hoogtepunt, omdat ik er zoveel energie in heb gestoken en het uiteindelijk echt een succes was. Dat we in Jette alle studentenengagementen konden verbinden rond de Kick-Off, is voor mij echter zeker zo belangrijk. Het was een evenement van iedereen die op één of andere manier actief is op de campus.”

 

Dominiek: “Ik vond de afgelopen twee jaar erg sterk op een verschillende manier. De vorige studentenraad heeft heel wat sloten geforceerd en poorten open gebeukt. Die van dit jaar is er waardig door naar binnen geschreden.”

 

Julie: “Met het politieke statement rond nachtvervoer hebben we de interne focus toch ook wat kunnen verleggen naar het algemene belang van Brussel studentstad.”

 

De impact en het persoonlijke leertraject

 

De VUB-studentenvertegenwoordiging klinkt uit beide getuigenissen als een boeiend avontuur. Het vraagt heel wat energie, maar aan het eind van de rit is de balans toch vooral positief.

 

Dominiek: “Met de studentenraad, een ploeg van twintig actieve studenten, vullen we tachtig bestuursmandaten. Er kruipt dus wel wat tijd in, maar ik kan het elke VUB-student aanraden. Voor mij persoonlijk was het een lang leerproces met heel wat positieve contacten, een traject van professioneel volwassen worden. Je leert standpunten brengen en doelen bespelen. Je begint heel idealistisch, maar daarna zorgt realisme om de motivatie te behouden. Niet alle studenten begrijpen dat je soms moet toegeven om andere zaken te bereiken. Met ideologie alleen kom je er niet.”

 

Julie: “Je voelt dat je echt wel een stem hebt als student. Als studentenvertegenwoordiger sta je dicht bij de diensten, en zelfs bij de rector. Je ziet de oprechte inzet voor de studenten. Er is ook steeds meer de spontane reflex om de studenten bij allerlei projecten te betrekken. Door de universiteit achter de schermen te leren kennen, ben ik nog meer een militante VUB’er geworden.”

 

Dominiek: “Natuurlijk loopt niet alles van een leien dakje. Het is soms ook vechten. Rond de polyvalente ruimte voor studentenorganisaties stonden we toch tegenover een interne bureaucratische pingpong. Nadat we een kantoor kregen in de ‘M’, hebben we beslist om ons eigen lokaal in de Triomflaan open te stellen. We verwachten hierover weldra een formele beslissing.”

 

Julie: “Ook de communicatie naar studenten zou iets meer gestructureerd mogen. De VUB heeft nood aan één duidelijk studentenportaal in plaats van de huidige versnippering … een soort van Facebook voor studenten met notificaties in plaats van die overload aan e-mails.”

 

Dominiek: “Ik heb tijdens mijn termijn ook de nieuwe governance-structuur zien ontstaan. Hij telt dan wel minder bestuurders, maar echt korter lijken de beslissingslijnen niet. Je bereikt soms veel meer via informele contacten. Maar ook dat maakt integraal deel uit van het leerproces.”

 

Julie: “Je voelt wel altijd dat de VUB om zijn studenten geeft. In het Basic Fit dossier bij voorbeeld, hebben we onze wensen op papier gezet en rector De Knop heeft ze in zijn onderhandelingen voor ons binnengehaald, ook al had hij misschien andere ideeën. Die houding hebben we erg geapprecieerd. Huidige rector Pauwels is ook heel open naar studenten. Er is trouwens geen betere leerschool voor professioneel timemanagement dan de studentenraad. Ik ben heel wat efficiënter geworden in alles.”

 

Dominiek: “Als je ervoor gaat, heeft zo’n engagement inderdaad wel wat impact op je studies. Langs de andere kant: de skills van vertegenwoordiging leer je niet in de aula. Je kan je engagement ook op verschillende manieren invullen, in alle maten en gewichten. De studentenraad krijgt misschien wel de meeste aandacht, maar de studentenvertegenwoordiging is eigenlijk heel breed. Kijk maar naar het aantal vertegenwoordigers in faculteits- en opleidingsraden. Elke student die zich op één of andere manier inzet, maakt de VUB iets meer VUB. Elke vorm van engagement is het waard.”

 

Julie: “En ook als niet-studentenvertegenwoordiger kan je het verschil maken door bij voorbeeld al te stemmen, of de kandidaat van je faculteit te steunen of aan te spreken. Ook de docentenevaluaties invullen is zo’n kleine bijdrage. Veel te weinig studenten doen die moeite. De onderwijs-e-valuatie kan nochtans enkel statements maken als voldoende studenten ze invullen.”

 

Boodschap voor de nieuwe lichting

 

Voor ze definitief afzwaaien, wil de huidige studentenraad hun opvolgers nog optimaal op weg helpen.

 

Julie: “In ons laatste wapenfeit, onze ‘Nota Studentenvertegenwoordiging’, vragen we een halftijdse jobstudent ter ondersteuning van de werking. De studentenraad is een beleidsorgaan, maar in de praktijk komt er vaak toch heel wat operationeel werk bij kijken. We installeren ook workshops en een opleiding om de start te vergemakkelijken.”

 

Dominiek: “We herinneren twijfelende studenten ook graag aan het reflexstatuut voor studiefaciliteiten, waarop ook studentenvertegenwoordigers zich kunnen beroepen. Er is ook een beurs om studenten die het financieel niet zo breed hebben, de kans te bieden om een mandaat op te nemen.”

 

Als echte ‘oudjes’ van de stiel, hebben ze ook nog een dosis goede raad en tips voor de aspiranten.

 

Dominiek: “Wees geduldig. Hier en nu alles verwezenlijken gaat niet. Denk op de lange termijn. Wees ook geen fulltime bestuurder, maar blijf ook student.”

 

Julie: “De combinatie met je studies lijkt op het eerste zicht moeilijk, maar onderweg leer je de kostbare timemanagement skills om het te doen. Blijf ook naar de studenten toe gaan. Engageer en betrek hen. Wees ook wel voorbereid op kritiek. Je kan niet iedereen tevredenstellen, maar je kan wel je beslissingen uitleggen en motiveren”

 

Dominiek: “De kans om VUB-studentenvertegenwoordiger te zijn is eigenlijk heel mooi. Er ontstaat heel veel wederzijdse appreciatie. Het is ook fijn om iets te kunnen terugdoen voor de universiteit. Uiteindelijk is het studentenleven toch meer dan studeren alleen.”
 

Julie: “Dankzij de studentenvertegenwoordiging heb ik de VUB op een andere manier leren kennen. Ik ben echt een heel bijzondere levenservaring rijker.”

 

Bedankt aan Dominiek en Julie én alle andere studentenvertegenwoordigers voor hun engagement.

 

Meer info over de studentenverkiezingen