U bent hier

Op vrijdag 16 november 2018 schonk de Ambassade van de Staat Koeweit €15.000 aan het Arabische Taallessen Project van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

 

De ambassadeur, Zijne Excellentie Jasem AlBudaiwi, wees erop dat dit project tegemoet komt aan een behoefte in Brussel om kinderen die hier opgroeien te helpen in contact te blijven met hun familie in het thuisland en de integratie in de lokale gemeenschap te bevorderen: “We danken de VUB voor het organiseren van dit Arabische Taallessen Project en we zijn er trots op hen te kunnen ondersteunen. Taal is een essentieel onderdeel van de identiteit van de mens, wat leidt tot een betere aanpassing en integratie in elke samenleving. Het openen van onze horizonten voor andere samenlevingen en culturen is de sleutel tot het opbouwen van sterkere gemeenschappen.”

 

Het Arabische Taallessen Project van de VUB is in 2016 van start gegaan en kent een groot succes. De lessen worden gegeven aan 300 schoolkinderen (6-15 jaar) in vier verschillende locaties in Brussel, maar de vraag overstijgt de capaciteit.  Alle lessen worden buiten de gewone schooluren gegeven op woensdagnamiddag en op zaterdag en zondag. Het project biedt een neutraal platform aan waar kinderen Arabisch en interculturele vaardigheden leren in een schoolse omgeving. Academici van de VUB volgen de inhoud, de gebruikte onderwijsmethoden en de leerresultaten op.

 

De vicerector Internationalisering van de VUB, prof. dr. Romain Meeusen legt uit: “De leerkrachten die betrokken zijn bij het project zijn vluchtelingen met een onderwijsachtergrond en hebben een enorme ervaring. Om hen aan boord te houden moet het project vanuit financieel oogpunt duurzaam worden. De VUB Foundation is op dit gebied actief en donaties zoals deze zullen helpen om het project te realiseren. Het zal de kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste individuen met een gevoel van verbondenheid en begrip voor interculturele vaardigheden en waarden”.

 

Om meer te weten over het project Arabische Taallessen, kunt u online gaan, of de Facebook-pagina van het project bekijken. Voor donaties aan het project Arabische Taallessen kunt u contact opnemen met de VUB Foundation - vanaf €40,- ontvangt u een fiscaal attest waarmee u 45% van uw donatie kunt terugkrijgen.

Meer informatie op www.vubfoundation.be