U bent hier

De Vrije Universiteit Brussel scoort goed op essentiële criteria waaraan een opleiding moet voldoen.

‘Het denken mag zich nooit onderwerpen, behalve aan de feiten zelf’ is een leuze waar de Vrije Universiteit Brussel al decennialang op steunt en zich ook aan houdt. Naar aanleiding van berichtgeving in de pers wensen we daarom een juiste weergave van de feiten rond de visitatie van de opleiding Rechten te geven.

 

De visitatie van de opleiding rechten (oktober 2014) heeft geleid tot een rapport waarin de volgende onderdelen positief werden beoordeeld:

 

  • De kwaliteit van het opleidingsprogramma;
  • De kwaliteit van het onderwijzend personeel;
  • De studiebegeleiding en andere voorzieningen;
  • De kwaliteit van de masterproeven;
  • De afgestudeerden van de opleiding zijn breed inzetbaar op de arbeidsmarkt en worden door het werkveld geapprecieerd.

De VUB scoort dus goed op essentiële criteria waaraan een opleiding moet voldoen.

 

Wel vond de commissie dat de formalisering van de processen voor de evaluaties verder ontwikkeld moet worden. Aan dat aspect hebben overigens alle universiteiten en opleidingen in de voorbije periode veel aandacht besteed, gezien de strengere internationale vereisten.

 

De VUB meent dat de visitatiecommissie onvoldoende rekening heeft gehouden met de inspanningen die door de opleiding op dit vlak reeds werden geleverd. Dat het visitatierapport niet is gepubliceerd, is het gevolg van een overeenkomst tussen de VLUHR (evaluatieorgaan) en de VUB. Er wordt een nieuwe doorlichting van de opleiding door een erkend internationaal evaluatieorgaan georganiseerd.