U bent hier

De IHEU lanceert haar inmiddels 7de jaarlijkse Freedom of Thought Report in New York, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Voor het eerst rangschikt dat rapport alle landen ter wereld afgaand op de manier waarop zij omgaan met atheïsten, humanisten en niet-gelovigen. België, Nederland, Taiwan en Estland prijken op een gedeelde eerste plaats.

 

  • Het rapport lijst de beste en slechtste landen ter wereld op om als atheïst en humanist te verblijven. Dat is een wereldwijde primeur.
  • België, Nederland, Estland en Taiwan delen de eerste plaats op deze ranglijst.
  • Het rapport wordt gepubliceerd door de International Humanist and Ethical Union (IHEU), de grootste organisatie ter wereld van en voor niet-gelovigen.
  • De IHEU neemt ook de verdediging op zich van humanisten die het risico lopen vervolgd te worden. De IHEU heeft voortdurend fondsen en donaties nodig om dit belangrijke werk te blijven doen.

 

België, Nederland, Taiwan en Estland worden in het rapport gefeliciteerd met hun ‘pluralistische’ benadering van religie, ook al verschillen deze landen onderling enorm in staatsstructuur en aantal gelovigen onder de bevolking.

 

“Het Belgische model bekleedt een unieke plaats in de wereld. Er is historisch gezien sterk ingezet op vreedzaam samenleven van verschillende levensbeschouwingen, tot en met de levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschapsonderwijs. Tegelijk is ook bij ons niet alles perfect. De superdiverse samenleving is een feit, maar we zijn allemaal zoekende in die samenleving. De principes van de Verlichting kunnen opnieuw een kompas zijn. Bijvoorbeeld door ze nadrukkelijker in onze Grondwet te schrijven.”  Dit zegt Anne-France Ketelaer, algemeen directeur van deMens.nu – Unie van Vrijzinnige Verenigingen en ondervoorzitter van IHEU.

 

Ahmed Shaheed, speciaal rapporteur voor de mensenrechten bij de VN:

 

“Het Freedom of Thought rapport is uitgegroeid tot een erg waardevolle bron van onweerlegbare bevindingen en belangrijke informatie voor beleidsmakers. Het rapport vestigt de aandacht op de verschillende gradaties in discriminaties waarmee mensen op de aardbol worden geconfronteerd, iets wat velen graag zouden willen negeren.”

 

Andrew Copson, voorzitter van IHEU:

“Voor het eerst brengt ons rapport de discriminatie waarmee niet-gelovigen wereldwijd worden geconfronteerd letterlijk in kaart, met veel gezag en bijzonder accuraat. Het rapport schetst een somber beeld, want onze niet-gelovige vrienden en collega’s hebben het op veel plaatsen ter wereld niet gemakkelijk.”

 

Copson riep tot slot nog alle vrijdenkers in de tien beste landen op om IHEU te steunen in haar wereldwijde strijd voor de rechten van humanisten en niet-gelovigen: “We kunnen de grote en krachtige lobby’s van christelijk-rechts Amerika en de conservatieve Islam in het Midden-Oosten niet op eigen houtje bijbenen. Alleen met jullie steun kunnen we de rechten van vrijdenkers in de slechtst scorende tien landen blijven verdedigen.”

 

Voor een interview of meer informatie kunt u terecht bij Anton Van Dyck, directeur juridische zaken en overheidsrelaties: Anton.vandyck@demens.nu & 0478 27 38 79

 

PERSCONTACT EN WOORDVOERDER
Aubry Cornelis

Tel: +32 478 78 67 34

E-mail: aubry.cornelis@deMens.nu