U bent hier

Een ‘sterke, gedegen faculteit’, ‘getalenteerde professoren’, en een ‘hoge kwaliteit van lesgeven’ die de studenten ‘ten zeerste waarderen’ en ze ‘op weg zet naar succes’. De besluiten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) na haar beoordeling van Vesalius College liegen er niet om: de bacheloropleidingen die er worden gegeven, hebben een uniek profiel en bezitten sterke punten. Joachim Koops, decaan van Vesalius College, wijdt de goede resultaten aan de onvermoeibare inzet van zowel het academisch als het administratief personeel, en aan zowel de huidige als de afgestudeerde studenten. “We can all celebrate this collective achievement,” zegt hij. “Vesalius College is in excellent shape for the next stage of the project of a joint internationale entity of European and global affairs.”

A ‘strong core faculty’, ‘many talented professors’ and ‘high-quality teaching’ that students ‘highly appreciate’ and ‘set them on the road to success’. The conclusions of the Dutch-Flemish Accreditation Organisation (NVAO) after its assessment of Vesalius College are clear: the bachelor’s programmes possess a unique profile and strong points. Joachim Koops, dean of Vesalius College, attributes the good results to the tireless efforts of both the academic and administrative staff, and to both current and graduate students. “We can all celebrate this collective achievement,” he says. “Vesalius College is in excellent shape to proceed with for the next stage of the project of a joint international entity of European and global affairs”

Het goede rapport van de NVAO voor Vesalius College is gebaseerd op de conclusies van een uitgebreid rapport dat is opgesteld door een onafhankelijk expertenpanel van professoren van de universiteiten van Cambridge, Leuven, Antwerpen en Amsterdam. Het panel prees meer bepaald de kwaliteit en inzet van het lesgevend personeel, de rigoreuze kwaliteitsbewaking en de toegenomen klemtoon op research. Ook de transparante feedback en beoordeling volgens het TPEL-systeem (Theory-Guided, Practice-Embedded and Experiential Learning) kreeg goede punten.

 

Als slotsom van de beoordeling gaf de NVAO-commissie nog mee onder de indruk te zijn van de vele veranderingen ten goede van het Vesalius College. “We hebben een veel sterkere en coherente academische cultuur aangetroffen dan indertijd in 2014, tjidens onze vorige visitatie,” staat te lezen in hun rapport.