U bent hier

In de Kamer bereidt de commissie Justitie een wetsvoorstel voor dat toelaat een foetus vanaf 12 weken als ‘een levenloos geboren kind’ te registreren bij de burgerlijke stand. Het beoogde wetsvoorstel dat de termijn van registratie wil terugbrengen van 26 naar 12 weken, brengt het recht op abortus in gevaar. DeMens.nu en  Centre d’Action Laïque stelden een petitie op: ”NEEN aan een statuut voor de foetus”.

 

“De Vrije Universiteit Brussel heeft een vooraanstaande rol gespeeld in de strijd voor de depenalisering van abortus, de VUB-gemeenschap mag deze petitie dus zeker steunen. De huidige abortuswetgeving is al een compromis en voor verbetering vatbaar: veel vrouwen zijn bijvoorbeeld nog altijd aangewezen op niet-terugbetaalde hulp in het buitenland omdat de wettelijke termijnen in België zo beperkt zijn. Men mag de problematiek van rouw bij het verlies van een kind niet misbruiken om zo’n fundamenteel recht aan banden te leggen.” – Gily Coene, direceteur VUB-genderonderzoeksgroep RHEA.

 

DeMens.nu en  Centre d’Action Laïque pleiten dan voor degelijke psychologische begeleiding in dit droevige proces en niet voor een registratie van de foetus.

 

Het toekennen van een naam en een voornaam aan een foetus of embryo, geregistreerd in een akte bij de burgerlijke stand, brengt volgens de twee organisaties volgende risico’s met zich mee: “

 

  • Het risico bestaat dat abortus om medische redenen na twaalf weken zwangerschap op de helling komt te staan. Artsen en vrouwen lopen het risico beschuldigd te worden van moord of kindermoord.
  • De artsen zullen zich verplicht zien om niet-levensvatbare foetussen te reanimeren om te vermijden dat ze kunnen worden vervolgd wegens het niet verlenen van hulp aan personen in gevaar.
  • Het wetenschappelijk onderzoek op stamcellen of overtallige embryo’s zou om dezelfde redenen kunnen verboden worden.

 

Teken de petitie tegen dit wetsvoorstel wanneer u meent

 

  • dat het recht op abortus in België moet gevrijwaard blijven,
  • dat mensen bij een miskraam hun rouwproces in alle sereniteit moeten kunnen kiezen zonder dat dit bepaald wordt door een wet,
  • dat de individuele vrijheden boven ideologische principes staan,
  • dat abortus volledig uit het strafrecht moet worden gehaald.

 

JA, voor begeleiding van vrouwen in rouw door een miskraam

JA, voor het behoud van het recht op abortus

JA, voor het beschermen van de individuele vrijheid van de vrouw

JA, voor abortus volledig uit het strafrecht

En dus NEE aan een statuut voor een doodgeboren foetus.” -  Centre d’Action Laïque en deMens.nu

 

De petitie is hier te vinden: https://secure.avaaz.org/nl/petition/Monsieur_le_Premier_Ministre_Non_a_un_statut_de_personne_pour_le_foetus/