U bent hier

Weldra treden de nieuwe, strengere Brusselse geluidsnormen in voege. Wat zijn de gevolgen voor de VUB? In ieder geval een beter welzijn.

 

Nieuwe Brusselse geluidsnormen

 

Vanaf 21 februari 2018 gelden in Brussel nieuwe regels om het publiek tegen eventuele geluidsoverlast te beschermen. De wetgever is daarmee twee jaar trager dan onze eigenste Studentenraad die reeds in 2016 enkele preventieve maatregelen nam: gratis oordopjes bij elke fuif en lagere decibelgrenzen dan wat toen nog toegestaan was.

 

Op de VUB zijn er heel wat activiteiten waarvoor versterkt geluid nodig is. We moeten de situatie overeenkomstig de wetgeving nu aanpassen.

 

Een uitdaging voor de volksgezondheid

 

Benoîte Millet, NKO-arts: “De gevolgen van blootstelling aan te sterk geluid zijn soms dramatisch: plotse doofheid, vermindering van het vermogen of de kwaliteit van het gehoor, oorsuizen (tinnitus). Mensen die deze aanhoudende symptomen urenlang ervaren, moeten snel een NKO-arts raadplegen, want er bestaan geneesmiddelen die kunnen helpen. In sommige gevallen is spontaan herstel mogelijk. Maar momenteel bestaat er geen garantie dat het gehoor volledig terugkomt, zelfs niet bij een snelle medische ingreep zodra de klachten verschijnen.”

 

Eén op de twee jongeren heeft op 20-jarige leeftijd al te maken gekregen met gehoorproblemen na blootstelling aan een ongepast geluidsniveau: gehoorverlies, oorsuizen, verstoorde slaap,… Het publiek beschermen is dus een uitdaging voor de volksgezondheid. Het nieuwe besluit en de bijhorende Happy Ears campagne wil de Brusselaars sensibiliseren en beschermen tegen gehoorproblemen. Het stelt een duidelijk kader en maximaal toegelaten geluidsniveaus voor de verspreiding van versterkt geluid vast.

 

Drie niveaus van versterkt geluid

 

Voortaan bedraagt het maximale niveau van versterkt geluid zonder voorwaarden 85 decibels A of dB(A). Twee uitzonderingen laten volumes van 95 dB(A) en 100 dB(A) toe. Hoe hoger het volume, hoe strenger de voorwaarden ter bescherming van het publiek. In alle gevallen moet het gemiddelde geluidsniveau lager zijn dan 100 dB (A), de drempel waarboven de risico’s op gehoorverlies reëel zijn. 

 

Informeren en beschermen

 

De Happy Ears-pictogrammen aan de ingang van de feestzalen laten in één oogopslag zien of het geluidsniveau van gemiddeld meer dan 85 dB(A) overschreden wordt. De kleur varieert in functie van het geluidsniveau dat er toegelaten is. Ook de tickets en affiches van activiteiten waar versterkt geluid gebruikt wordt, moeten het pictogram van de decibelmeter gebruiken.

 

Wanneer geluid boven de 85dB verspreid wordt, moet binnen in de feestzaal het geluidsniveau in real time zichtbaar zijn op een scherm. Wanneer men luider gaat dan 95dB(A) moeten daarenboven oordopjes beschikbaar zijn en is een rustruimte verplicht. Op de VUB is dit niveau alleen toegestaan in de toekomstige concertzaal van het KK en bij tentfuiven. In dit laatste geval zal de Lounge Bar 1050 voorlopig dienstdoen als rustruimte.

 

De wet verplicht de VUB ook de gespeelde niveaus te registreren en een referentiepersoon aan te stellen die de naleving van de wetgeving verzekert. Gegeven het aantal feestzalen is er voor heel de VUB een centraal systeem opgezet bij AV-services waarmee de meerdere locaties worden gemonitord. Daarnaast werd ook een mobiel meet- en registreertoestel aangekocht dat kan ingezet worden in minder gebruikte feestlocaties zoals de Mandela-zaal of Aula Q. Daarenboven werden drie nieuwe begrenzers aangekocht om eventuele overtredingen preventief te vermijden. Indien de toegestane grens toch overschreden wordt zal de bewaking onmiddellijk waarschuwen en bij een tweede overschrijding wordt het evenement stil gelegd. Indien de overheid regelmatig overschrijdingen vaststelt kan ze boetes uitschrijven die kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

 

De toegelaten geluidswaarden variëren dus in functie van de locatie. Je vindt ze in detail op https://student.vub.be/geluidsnormen.