U bent hier

Meer dan 8.000 personeelsleden van de federale en lokale politie hebben een vormingsdag gevolgd in de Kazerne Dossin in Mechelen, een museum waarin de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Op vraag van het museum, onderzocht de VUB of een vormingsdag impact heeft bij de politieagenten. Hiervoor verleenden VUB-sociologen Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck hun medewerking. De professoren constateerden een opvallende verbetering van de tolerantie, die niet afnam in de tijd. “Het effect was het sterkst bij wie aanvankelijk veel etnische vooroordelen had”, zegt socioloog Van Droogenbroeck.