U bent hier

Donderdag 17u45 - Alle gebouwen en de studentenkoten op campus Etterbeek zijn intussen door de politie veilig verklaard. Studenten en personeelsleden kunnen daar hun persoonlijke spullen ophalen. Ook de parkings zijn toegankelijk. In Jette zijn alle gebouwen open in die mate dat studenten en personeelsleden er snel hun spullen kunnen komen oppikken. Morgen vrijdag zullen op beide campussen alle lessen en activiteiten gewoon plaatsvinden. 

 

Let wel: alle lessen en activiteiten (ook fuiven) die voor vanavond gepland waren, zijn geschrapt. Ook het CVO heeft de lessen die op de campus plaatsvinden, geschorst. De lessen van het CVO die niet op de campus plaatsvinden, gaan wel gewoon door. 

 

De VUB-campus Etterbeek en de gebouwen van de faculteit Geneeskunde en Farmacie in Jette werden eerder vandaag omstreeks 14.45 u geëvacueerd  na een bommelding.

 

De VUB vroeg de studenten en het personeel rustig te blijven, naar de officiële verzamelpunten op de campussen te gaan en instructies op te volgen.

 

De politie heeft alle gebouwen doorzocht en omstreeks 17u30 kon het bomalarm worden afgeblzaen.  

 

Rector Caroline Pauwels bedankt alle studenten en medewerkers voor hun vlotte medewerking en inzet tijdens de evacuatie. 

 

Wie opmerkingen of suggesties heeft of gewoon feedback wil geven, kan terecht op info@vub.ac.be

Thursday  17u35 - All buildings and student homes on campus Etterbeek are sweeped and declared safe by the police. Students and personnel can collect their personal belongings at these places. The parking lots are accessible too.

In Jette, all buildings are cleared as well, with the understanding that students and personnel should access them to collect their belongings and afterwards go home.

Tomorrow, Friday, all courses and activities will take place as usual.  

Beware: all courses and activities (parties included) that are planned for today and this evening, are suspended. On the other hand, the courses of CVO (Center for Adult Education) that are NOT taking place on Campus Etterbeek go on as planned.

Around 14:45 there was a bomb alert on VUB campus Etterbeek and the buildings of the faculty Medicine and Pharmacy in Jette, after which both places were evacuated.

VUB urged everyone to remain calm, go the official gathering places and follow instructions.

Police forces searched all buildings and cleared them. At around 17:30 the bomb alert could be called off.

Rector Caroline Pauwels thanks all students and employees for their cooperation and effort during the evacuation. 

Remarks, suggestions of simply feedback are welcome at info@vub.ac.be