U bent hier

“Op 26 mei trekken we naar de stembus om nieuwe leden te verkiezen voor het Vlaams parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en eventueel het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De volgende analyse gaat over de vraag welke coalities er theoretisch mogelijk zijn in een volgende Vlaamse regering. Daarbij wordt rekening gehouden met de zetelverdeling van 2014 en de tendensen bij de laatste peilingen. Het Vlaamse bestuursniveau wordt gehanteerd, omdat men er vanuit kan gaan dat hier sneller een politieke doorbraak kan worden geforceerd voor het vormen van een nieuwe regering.” Dat schrijft Herman Matthijs, professor openbare financiën aan de VUB, neer in zijn jongste opiniestuk. Hij somt zeven mogelijke coalities op die theoretisch mogelijk zijn. Lees ze op knack.be.