U bent hier

Crime Scene Investigation, game-based learning en simulatieonderwijs in een ziekenwagen zijn maar enkele van de projecten die aan bod komen op 10 februari.

Op de Dag van de Onderwijsinnovatie van de Vrije Universiteit Brussel wordt een groot aantal onderwijsinnovaties voorgesteld, waaruit enkelen gekozen zullen worden om te financieren. Dit initiatief heeft het stimuleren van didactische ontwikkelingen als doel. Het volledige programma vindt u via deze link

 

Jaarlijks kunnen docenten of docententeams van de Vrije Universiteit Brussel een projectvoorstel indienen tot onderwijsvernieuwing, een selectie hiervan wordt gefinancierd door het Fonds OnderwijsVernieuwingsProjecten (OVP). Het doel van dit fonds is het stimuleren en verbreden van nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen in al haar aspecten.

 

Leren is innoveren
In 2015 werden 12 projecten gehonoreerd. Tijdens deze Dag van de Onderwijsinnovatie krijgen deze projectteams de kans om hun project en de resultaten ervan voor te stellen aan het brede VUB-docentenkorps. Ook vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert zal van de partij zijn om een toespraak te houden.
 

“Innoveren is synoniem voor leren, en leren is synoniem voor innoveren. Eigenlijk is onderwijsinnovatie dus een pleonasme. Nadenken over onderwijs, en dus innoveren, dat willen we aan de VUB stimuleren.”
-
Jan Danckaert

Hieronder worden al enkele projecten geschetst. Op 10 februari worden alle projecten van het afgelopen jaar voorgesteld.

 

Game-based learning
Prof. Kim Willems, ES (Faculteit Economische en Sociale Wetenschappen 
& Solvay Business School)

“Met dit project beoogden we de ontwikkeling van een gepersonaliseerd VUB strategisch marketing business-game, dat in eerste instantie gebruikt wordt binnen het opleidingsonderdeel “Strategische marketing” in de opleiding Bedrijfskunde. Echter deze business game, waarin studenten worden ondergedompeld in een gesimuleerde business-praktijk om op een (inter)actieve manier kennis te maken met ondernemerschap en management, kan wellicht ook voor andere opleidingen interessant zijn. We hopen uit dit evenement opportuniteiten  voor  een  bredere  uitrol  binnen  onze  VUB  te  kunnen identificeren.”

 

Studentenbedrijf als leeromgeving
Prof. Joke Bauwens, Prof. Pascale Verhoest, ES
“Met dit project beogen we vanuit de vakgroep Communicatiewetenschappen een concrete uitwerking van één van de vijf pijlers in de VUB-visie op onderwijs: het voorbereiden van studenten op hun professionele loopbaan. Met het ontwerpen van een studentenbedrijf willen we binnen onze opleiding nog meer inzetten op de ontwikkeling van cross-curriculaire attitudes, vaardigheden en kennis, alsook op de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten (creativiteit, verantwoordelijkheid, zin voor initiatief, innovatief denken). Door de implementatie van deze onderwijsvorm komen we tegemoet aan de steeds hogere eisen die aan pas afgestudeerde communicatie- en mediaprofessionals worden gesteld.”

 

Crime Scene Investigation: geïntegreerd practicum Biologie      
Prof. Harry olde Venterink, WE (faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetenschappen)
“Doel van dit project was het opstellen van een volledig nieuw practicum in de bacheloropleiding Biologie waarin biologiestudenten kennis maken met een integratie van chemische, fysische, wiskundige en biologische technieken om biologische processen te meten en te analyseren. Hierbij worden alle practica in het kader van forensisch onderzoek (“crime scene investigation”) geplaatst, waardoor de studenten kennis kunnen maken met toegepaste biologische technieken waarvan ze in de media te horen krijgen of anderszins in het dagelijkse leven mee te maken kunnen krijgen. Hierdoor wordt een veel betere aansluiting tot stand gebracht tussen de als ‘taai’ ervaren steunvakken en de belevingswereld van de biologiestudenten.”

 

Simulatieonderwijs: opvang van traumapatiënten                                        
Prof. Luc Huyghens, GF (Faculteit Geneeskunde en Farmacie)
“Met dit project gaan we verder in op de concrete uitwerking van simulatieonderwijs binnen de faculteit Geneeskunde en Farmacie. Centrale doelstelling was de realisatie van een zo realiteitsgetrouw mogelijke simulatie van de opvang tijdens de pre-hospitaalfase van een patiënt die slachtoffer is van een trauma in een structureel daarvoor voorziene omgeving. Daartoe werden een ziekenwagen en een MUG-wagen uitgerust en ingericht als leeromgeving, en werd een multidisciplinaire instructorgroep samengesteld en opgeleid om deze vorm van simulatieonderwijs verder te ontplooien. Bedoeling is om dit aspect van simulatieonderwijs binnenkort uit te rollen in de bachelorjaren Arts en Verpleegkunde.”

 

Over OVP
De Vrije Universiteit Brussel voorziet middelen voor OnderwijsVernieuwingsProjecten (OVP’s). Deze projecten bieden (groepen van) docenten concrete mogelijkheden om hun onderwijs te innoveren.

Het OVP-Fonds is opgericht om continuïteit in onderwijsvernieuwing te kunnen garanderen. Het algemene kader is de visie op onderwijs van de Vrije Universiteit Brussel. De gekozen strategie is die van het combineren van bottom-up initiatieven met steun van centrale middelen.

Onderwijsinnovatie en -ondersteuning coördineert de selectie van deze projecten en biedt vrijblijvende didactische begeleiding.
Alle informatie om deel te nemen aan de ronde van 2017 vindt u hier.