U bent hier

De EU probeert de stijgende immigratie naar Europa in te dammen. Ook België ziet de immigratiestroom toenemen. Zo trok ons land vorig jaar 136.000 migranten aan. Patrick Deboosere, demograaf aan de VUB, zegt dat dit niet automatisch een crisis betekent. Volgens professor Deboosere is de verhoogde immigratie naar België het gevolg van de creatie van één grote economische ruimte binnen de EU. “Arbeidsmigratie is het grootste motief. Je moet natuurlijk de partner en kinderen soms meerekenen die mee migreren.”