U bent hier

De studentenverkiezingen zijn weer begonnen! Studenten kunnen zich  kandidaat stellen  als studentenvertegenwoordiger tot en met 7 maart. Je hebt enerzijds de Studentenraad, die de belangen van alle studenten van de universiteit vertegenwoordigt in de bestuursorganen, commissies en externe raden van de VUB, en anderzijds de faculteitsraad, die het algemeen beleid bepaalt van de faculteit.

 

Maar hoe zien de studenten deze studentenvertegenwoordiging zelf? We vroegen enkele ervaringsdeskundige studenten om beide raden te beschrijven, en hoe het was om er studentenvertegenwoordiger te zijn.

 

Studentenraad 

De leden van de Studentenraad beslissen onder andere mee over het beleid van de verschillende studentenvoorzieningen, geven advies over aangelegenheden die studenten aanbelangen en regelen de subsidiëring van de studentenverengingen. De Studentenraad bestaat uit 20 leden en vergadert tijdens het academiejaar elke maand. Zij worden verkozen door de studentengemeenschap. Daarnaast zijn er nog andere vergaderingen waar je als studentenvertegenwoordiger afgevaardigde bent voor de Studentenraad, maar dat hangt af van welke functie je opneemt. “Uiteindelijk steek je er de tijd in die je er zelf in wilt steken,” zegt Sasha Solau, studentenraadsvertegenwoordiger voor de faculteit WE. “Ik ben bijvoorbeeld Coördinator Brussel binnen de Studentenraad en dit neemt vaak extra tijd in beslag door de verantwoordelijkheidsfunctie.” Naast verschillende coördinatorfuncties zetelt in de Studentenraad ook de voorzitter en ondervoorzitter. Deze verantwoordelijkheidsfuncties hoef je als Studentenraadslid niet verplicht op te nemen. Tijdens de vergaderingen vertegenwoordig je de studenten van je faculteit en discussieer je over verschillende onderwerpen die de studenten aanbelangen.  

 

Bij de Studentenraad krijg je ook een beeld van hoe de VUB in elkaar steekt. Ook al verloopt dat soms wat moeilijk. “In het begin van je vertegenwoordiging loopt het soms wat stroef om zaken in gang te brengen, omdat het moeilijk is om te weten wie zich met wat bezighoudt op de VUB,” zegt Charlotte Verheyden, studentenraadsvertegenwoordiger van faculteit LW, “Gelukkig worden er meerdere infosessies georganiseerd, zodat we met de tijd steeds makkelijker de bomen door het bos kunnen zien en makkelijker aan informatie kunnen komen.” Zo wordt er aan het begin van het academiejaar ook een bestuursweekend georganiseerd, waar alle nieuwe studentenraadsleden samenkomen en het beleid voor het academiejaar uitstippelen. “Toen hebben we elkaar echt goed leren kennen en is de leuke groepssfeer er ook meteen ingekomen,” zegt Sasha, “Die groepssfeer zit er nog steeds in en we zijn een supertof team.” 

 

Je krijgt als het ware een blik achter de schermen van de universiteit en komt in contact met mensen die je normaal nooit zou ontmoeten, van andere studenten tot administratief en academisch personeel. “Ik vond het vooral interessant als student architect-ingenieur om meer te weten te komen over de nieuwe bouwwerken en deze te mogen gaan bekijken in mijn functie als studentenraadsvertegenwoordiger en coördinator studentenvoorzieningen,” zegt Lise Vermeersch, studentenraadsvertegenwoordiger voor de faculteit IR. Je leert ook zaken die je in je opleiding niet aan bod komt, zoals diplomatisch zijn, discussiëren en je mening vormen. “Het is als studentenraadsvertegenwoordiger interessant om zoveel informatie te krijgen over verschillende projecten die te maken met de universiteit of het hoger onderwijs,” vertelt Sasha, “Er worden discussies gevoerd over diverse onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de verandering van de academische kalender die er nu aan zit te komen.” Charlotte voegt er nog aan toe: “Het is zeer belangrijk dat de studenten inspraak hebben in het beleid van de universiteit en deze inspraak ook behouden.”  

 

De studentenraadsvertegenwoordigers hebben ook nog tips voor de toekomstige kandidaten: “Zorg dat je op voorhand al nadenkt over je doel in de Studentenraad. Wat wil je bereiken en wat wil je veranderen?”, geeft Charlotte mee. Verder geeft Sasha nog mee dat het echt de moeite is om in de Studentenraad te zetelen. “Je gaat samen met een toffe en gemotiveerde groep aan de slag om zo goed mogelijk de belangen van de studenten te vertegenwoordigen.” Verder zegt Lise dat het belangrijk is dat je je niet overzet. “Je kan niet alles doen. Stel vooral veel vragen aan iedereen rondom je zodat je goed je weg leert kennen in de infrastructuur van de VUB.” 

 

Faculteitsraad 

Naast de Studentenraad heb je nog de verschillende faculteitsraden. Elke faculteit heeft er één en daarin wordt het algemeen beleid van de faculteit bepaalt. Zij staan in voor de organisatie van het onderwijs binnen de faculteit. Ook hiervoor kan je je kandidaat stellen tot 7 maart, maar moet je niet verkozen worden door de studentengemeenschap.

 

Kilian Adriaenssens zit in de faculteitsraad van de faculteit IR. “Ik was altijd al geïnteresseerd in de Studentenraad en ik dacht dat de faculteitsraad een eerste goede stap in die richting zou zijn,” zegt hij, “Je leert bij over wat er speelt binnen je eigen faculteit.”

 

Terwijl de Studentenraad voornamelijk bestaat uit studenten, zijn de studenten die zetelen in de faculteitsraden vaak in de minderheid. Ze zitten samen met de decaan en verschillende professoren van de faculteit om het beleid te bepalen. De student heeft dan ook echt inspraak in de raad en deze wordt soms echt expliciet gevraagd: “Er was een keer een discussie over of de puntenlijsten anoniem moesten zijn en toen heb ik met mijn ervaring als student mijn mening goed kunnen uiten en is er ook echt naar mij geluisterd geweest.”

 

Ook vond Kilian het interessant om niet enkel met de organisatie van de faculteit in aanraking te komen, maar ook met mensen die elders op de VUB werken en die uitleg komen geven over een bepaald onderwerp. Ook kruipt er niet veel tijd in. Hoe vaak een faculteitsraad georganiseerd wordt, hangt af van de faculteit zelf. “Bij de faculteit IR is dat om de twee maand een vergadering van anderhalf uur. Niets houdt je dus tegen om je in te zetten voor je medestudenten en je faculteit.”