U bent hier

Het programma van de derde editie van ‘Redelijk Eigenzinnig’ krijgt stilaan vorm. Het universitaire keuzevak, dat ook open staat voor het brede publiek, zal zich in het komende academiejaar buigen over de mogelijkheden en de impact van nieuwe technologieën. Meteen ook het equivalent in het Nederlands van de titel van de inaugurale lezing: ‘Scopes and Impacts of New Technologies’. De lezing zal worden verzorgd door Peter-Paul Verbeek, hoogleraar filosofie aan de universiteit van Twente en een autoriteit op het gebied van relaties tussen mens en technologie. 

 

Het universiteitsbrede opleidingsonderdeel ‘Redelijk Eigenzinnig’ zag het licht in 2015. De titel is niet toevallig gekozen: ‘Redelijk Eigenzinnig’ is ook de signatuur waarmee de VUB zich onderscheidt van andere universiteiten. Het keuzevak wil aanzetten om ‘kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken’ en elke VUB-student vanaf de 3de bachelor kan er zich voor inschrijven, evenals studenten in een schakel- of voorbereidingsprogramma. Het is opgebouwd uit een reeks hoorcolleges , werkcolleges en workshops die op verschillende plaatsen in Brussel worden gegeven – dus niet enkel aan de VUB – en die ook kunnen worden gevolgd door eenieder die interesse voor de onderwerpen betoont.

 

De stad in
De voorbije jaren werden in het kader van Redelijk Eigenzinnig verschillende lezingen en events georganiseerd op plaatsen als de Beursschouwburg, Bozar, de Erasmushogeschool en in verschillende culturele centra zoals de Kriekelaar in Schaarbeek. Ook het komend academiejaar zal volop worden uitgezwermd naar de stad – een opzet dat volledig in lijn ligt met de ambitie van rector Caroline Pauwels om de band tussen stad en universiteit aan te halen en de muren te slechten tussen de academische wereld, het werkveld en de publieke sfeer.

 

De link met de hoofdstad zit ook in het onderwijsopzet zelf. Zo werken de studenten in een multidisciplinair team rond een steunvraag ingediend door een Brusselse (nonprofit-) organisatie, waarbij ze worden uitgedaagd een innovatieve oplossing of eigenzinnige opinie terzake te formuleren.  Informatie wordt aangereikt tijdens de publieksactiviteiten die bij het vak horen: een reeks cross disciplinaire lezingen, debatten en workshops, waarbij academici, onderzoekers, professionals en actieve burgers de behandelde thematiek belichten vanuit een diverse invalshoeken en/of wetenschapsdomeinen. Deze activiteiten zijn gratis en staan open voor alle geïnteresseerden.

Redelijk eigenzinnig is anders en daarom helemaal VUB

Studenten kunnen zich vinden in Redelijk Eigenzinnig.

Buiten het onderwerp van de inaugurale lezing, ligt het programma van de komende editie van ‘Redelijk Eigenzinnig’ nog niet helemaal vast. Onderzoekers en personaliteiten als Lydia Nichola (VK), Bram Vandenborght, Mitch Altman (VS), Lieven Standaert, Robert Riener (Zwitserland), Dirk Lefeber en Mireille Hidelbrandt (NL) hebben alvast laten weten hun medewerking te verlenden. Ook zijn er al een aantal onderwerpen komen bovendrijven, zoals big bata, op open source gebaseerde wetenschap en technologie, en ‘bionic humans’.

 

Geïnteresseerde studenten die in aanmerking komen, kunnen voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’ registreren na inschrijving voor het academiejaar 2017-2018. Het programma is te vinden op de website van Redelijk Eigenzinnig. Deadline voor inschrijven is 15 oktober.