U bent hier

Op dinsdag 21 maart sluit ‘Redelijk Eigenzinnig’ zijn tweede jaar van lezingen af. Dat doet het met onder andere een rondleiding in de Brusselse Anneesenswijk waar veel nieuwkomers België binnenkomen. Toepasselijk, want de lezingenreeks dit jaar stond in het teken van migratie en burgerschap. Redelijk Eigenzinnig is een interdisciplinair keuzevak voor studenten en een lezingen- en activiteitenreeks voor een breed publiek waarmee de Vrije Universiteit Brussel haar humanistische waarden en onderwijsvisie wil uitdragen.

 

De rondleiding door de Anneessenswijk gebeurt onder leiding van onderzoeker Minne Huysmans van de Vrije Universiteit Brussel. Hij vertelt over de problemen waar de immigranten voor worden gesteld en de talloze veranderingen die de wijk heeft ondergaan. De rondleiding van twee uur vertrekt vanuit het jeugdtheater Bronks, gelegen op de Varkensmarkt 15-17 in 1000 Brussel. Van daaruit gaat het om 18u00 richting Anneessenswijk.

 

Wijk van aankomst
De Brusselse Anneessenswijk is een typische ‘wijk van aankomst’. Het is een buurt waar vele recent aangekomen immigranten zich vestigen, waar ze snel contacten kunnen leggen met andere immigranten en gebruik kunnen maken van een lokale infrastructuur die aangepast is aan hun noden. Voor buitenstaanders lijken zulke wijken vaak chaotisch en armoedig. Voor vele nieuwkomers vormen ze echter een springplank naar een permanente vestiging in België, een breder sociaal netwerk en tewerkstelling.

De rondleiding moet leiden tot een humanistische reflectie en is een verrijkende levenservaring
-
Jan Danckaert, vicerector onderwijs

In zijn rondleiding geeft VUB-onderzoeker Minne Huysmans toelichting bij de vele transities die deze wijk onderging en vertelt hij hoe de bewoners gebruik maken van de publieke ruimte en creatief omgaan met de uitdagingen waar ze voor gesteld staan. Die aanpak is typisch voor de manier waarop Redelijk Eigenzinnig de studenten van de VUB de stad intrekt. Of zoals VUB-rector Caroline Pauwels het verwoordt: “Daarmee slechten slechten ze niet alleen de muren tussen universiteit en Brussel, maar ook die tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zeker bij een onderwerp als migratie is het van belang in te zien dat de stad een levend laboratorium is waar we van kunnen leren en waartoe we ook ons steentje kunnen bijdragen.”. Vicerector onderwijs Jan Danckaert zit op dezelfde lijn: “Voor studenten is deze rondleiding een onderdompeling in de diverse maatschappij waarin we leven die moet leiden tot een humanistische reflectie, en tegelijkertijd is het een verrijkende levenservaring.”

 

Tijdens de slotdag van Redelijk Eigenzinnig naast de rondleiding ook verschillende andere activiteiten gepland. Hieronder het volledige programma van dinsdag 21 maart 2017:

 

T. SWERTS ea - UNDOCUMENTED CITIZENSHIP
Workshop 18u00 – 20u00
In deze workshop gaan we in gesprek met mensen met en zonder papieren over activisme, burgerschap en in/exclusie.

 

IEDEREEN BURGER? - Panelgesprek en discussie 18u00 – 20u00
In dit debat gaan we in gesprek met een aantal opiniemakers die duidelijke standpunten innemen over de (on)mogelijkheden van burgerschap en participatie.

 

M. HUYSMANS - BRUSSELSE AANKOMSTWIJKEN
Rondleiding 18u00 – 20u00

 

LABO VZW - INBURGERING VOOR AUTOCHTONEN
Workshop 18u00 – 20u00
Gezien de superdiverse realiteit van onze samenleving, zijn het niet enkel nieuwkomers of ‘allochtonen’ die moeten integreren. Maar ook autochtonen moeten leren integreren in een nieuwe diverse samenleving met veel boeiende uitdagingen. Ga de uitdaging aan tijdens deze workshop, begeleid door het Gentse Laboratorium voor sociale verandering LABOvzw. 

 

K. VAN ES - CARNOTSTRAAT 17
Documentaire 20u00 – 22u00
Een pand waar migranten uit de gehele wereld, al dan niet legaal, wonen. Hoe is het ze hier vergaan en hoe is hun komst gevallen bij de mensen die er al hun hele leven wonen? ‘Carnotstraat 17’ brengt zonder opsmuk de verhalen van deze mensen in beeld. De filmvertoning wordt gevolgd door een nabespreking met de maakster Klara Van Es.