U bent hier

Uit het derde internationale Talis-onderzoek van de OESO blijkt dat de verhoudingen tussen leerkrachten en leerlingen in Vlaanderen goed scheef zitten. Dat merkten VUB-onderwijssociologen Filip Van Droogenbroeck en Bram Spruyt in het Vlaamse luik van het onderzoek op. In één op de acht Vlaamse scholen worden directie en leraren geconfronteerd met verbale intimidatie en pestgedrag. Zo worden 12,5% van de leraren uit de eerste graad van het secundair onderwijs dagelijks of wekelijks beledigd door hun leerlingen. Bovendien scoort geen enkel land ter wereld hoger dan België.

 

Professor Spruyt maakt bij deze bevindingen wel enkele kanttekeningen. “’Een deel van de verklaring moeten we ook zoeken bij de groeiende aandacht voor dit soort van problematisch gedrag.” Dat bevestigt ook professor Droogenbroeck, die het onderzoek leidde. “Het probleem wordt meer bespreekbaar en zal er misschien sneller iets van gezegd worden als het misloopt.”

 

Lees meer: