U bent hier

De rijkswachtkazerne zoals ze er nu bij ligt (foto: Deborah Puylaert)

In 1970 scheidde VUB zich af van de ULB. Luckas Vander Taelen studeerde op dat moment aan de VUB. De breuk tussen beide vrije universiteiten was volgens hem fysiek zichtbaar. Studenten van beide universitaire gemeenschappen konden moeilijk met elkaar in contact komen door de structurele indeling van de campussen. De historische context was destijds bijzonder zwaar geladen. Vandaag, anno 2018, verbroederen beide zusteruniversiteiten zich voor het project Usquare.brussels: “Dat was 40 jaar geleden ondenkbaar.”

 

Het project Usquare.brussels is volgens de rectoren van de VUB en ULB een ‘verbindend en vernieuwend’ project in het hart van de Europese grootstad Brussel. Usquare.brussels zal door beide universiteiten uit de grond gestampt worden op de terreinen van de verlaten rijkswachtkazernes aan de overkant van de VUB. De samenwerking dient niet enkel om uit te breiden, maar vooral om terug deel uit te maken van de urbane omgeving.

 

Luckas Vander Taelen spreekt over een ‘veelbelovend teken’ dat de VUB en ULB de spanningen van toen opzij schuiven en met een nieuwe lei beginnen: “De Vlamingen komen zelfbewust uit hun bunker en de Franstaligen hebben hun misprijzen voor alles wat Vlaams is laten varen.”

 

Lees hier het volledige opiniestuk van Lucas Vander Taelen in De Tijd.

Dat het Brussels Gewest het initiatief steunt, over de hoofden van de kleingeestige gemeentelijke overheden heen, zegt veel over de veranderde mentaliteiten, ook aan Franstalige kant.
-
Luckas Vander Taelen