U bent hier

Lise Vermeersch, nieuwe voorzitter Studentenraad VUB

De Studentenraad rondt zijn jaar bijna af en de nieuwe Studentenraad staat te springen om het roer in september over te nemen. Student ingenieurswetenschappen Lise Vermeersch en student bio-ingenieur Sasha Solau worden volgend jaar respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van dit belangrijke VUB-orgaan.

Wat is nu eigenlijk de Studentenraad? “Wij zijn twintig verkozen studenten die alle VUB-studenten vertegenwoordigen in verschillende organen aan onze universiteit. We zijn dan ook een overkoepelend orgaan met verschillende functies”, vertelt Lise. De Studentenraad zet vooral in op het beleid van de VUB, waaronder het verenigingsleven, onderwijs, reglementering en studentenvoorzieningen. “Heel vaak vraagt de VUB aan ons wat de mening van de studenten over een bepaald onderwerp is en hoe ze de studenten hierin kunnen betrekken”, vult Sasha aan. Ze kanaliseren de studentenmeningen, onder andere via het nieuwe discussieplatform VOX. “Dit hebben we gedaan rond het debat over de hervorming van de academische kalender. We hebben écht geluisterd naar de studenten en nu nemen we die meningen mee naar alle vergaderingen. Zo ontstaat er ook één standpunt vanuit de Studentenraad”, vertelt Sasha. Daarnaast zijn ze ook de contactpersoon tussen de VUB en de studenten zelf. Zij hebben geleerd hoe de VUB en haar diensten werken. Dat is niet altijd zo simpel. “Ik zou niets liever willen dan dat de studenten naar ons komen met hun problemen. Zelfs als we het probleem niet per se kunnen oplossen, kunnen we hen toch doorverwijzen naar de juiste personen binnen de VUB”, vertelt Lise.

 

Aan ambitie en motivatie is er bij deze twee geen gebrek. “We willen vooral de interne werking van de Studentenraad verbeteren en veranderen. Dat kan je enkel doen als voorzitter en ondervoorzitter. We moeten structuren opbouwen op verschillende niveaus en de informatiedoorstroom naar studenten verbeteren”, vertelt Lise. Sasha verduidelijkt dat zij en Lise goed zullen samenwerken omdat ze dezelfde doelen delen. “Door onze twee verschillende persoonlijkheden vullen we elkaar echt goed aan.” Lise zal zich daarnaast vooral inzetten om een ‘fakbar’ te installeren op de campus. “Er zijn nog amper of geen studentencafés op en rond de campus. Daarom denken we eraan om een café te plaatsen dat studentenverenigingen uitbaten. Maar het is nog een lange weg tot de realisatie ervan.” Sasha wil zich daarnaast inzetten voor een betere alumniwerking.

"Ik zou niets liever willen dan dat de studenten naar ons komen met hun problemen"
-
Lise Vermeersch, studentenraadsvoorzitter

De voorzitter en ondervoorzitter doen het vele werk natuurlijk niet helemaal alleen. Ze hebben dit jaar vijf studentenraadsleden die als coördinatoren fungeren en hen bijstaan in bepaalde onderwerpen. Elke coördinator werkt rond één tak van de Raad. Zo is er een coördinator Studentenvoorzieningen, die een overzicht bewaart over alle voorzieningen zoals huisvesting, de bibliotheek en de Resto. Daarnaast is er ook een coördinator Onderwijs, die bijvoorbeeld het debat rond de academische kalender opvolgt. “We willen ook een overzicht krijgen van de pijnpunten in de verschillende opleidingen, want nu hebben we dat niet. We kunnen die pijnpunten niet altijd oplossen, maar we kunnen de studenten wel raad geven”, vertelt Lise. Een coördinator Internationaal is er ook elk jaar bij. “Ons grootste internationale project is de samenwerking met de universiteit van Gambia. De Studentenraad van Gambia kan heel veel van ons leren en wij heel veel van hen”, vertelt Lise. Ze willen natuurlijk ook weer de internationale studenten enorm betrekken bij het universiteitsgebeuren. “Soms is dat wel moeilijk door de taalbarrière”, vertelt Sasha.

 

“We hebben nu ook een coördinator PR aangesteld, zodat de communicatie tussen de Studentenraad en de studenten beter kan verlopen. Het is belangrijk dat wij weten wat de studentenmeningen zijn”, vertelt Lise. Die coördinator neemt ook de tak ‘Brussel’ erbij, om de link te leggen tussen de student en de stad. Dat probeert rector Pauwels ook al lang. De coördinator Financiën is er meer voor de interne werking van de Studentenraad. “Wij krijgen vaak voor de eerste keer begrotingen te zien, maar wij weten daar heel weinig van. Die coördinator gaat dat proberen te kanaliseren,” vertelt Lise. Daarnaast zal die ook de financiële middelen van de Studentenraad beter organiseren. “We hebben bijvoorbeeld de projectpot, waarmee verenigingen aan ons kunnen vragen om hun projecten te financieren. Die moet we beter coördineren zodat de verdeling eerlijker gebeurt,” vertelt Sasha.

 

De nieuwe Studentenraad start pas in september, maar Lise en Sasha hebben de nieuwkomers toch al leren kennen. “Ons nieuw team ziet er echt super uit. Het zijn toffe en gemotiveerde mensen die ook al enige ervaring hebben. Velen van hen zijn zelfs ouder dan ons!”, vertelt Lise enthousiast. Daarnaast is het de eerste keer dat een vrouwelijk duo de Studentenraad leidt. Er zijn ook 13 van de 19 Studentenraadsleden vrouw. Een enorme verandering met dit jaar, waarin slechts een derde van de Raad vrouwelijk was. “Het mocht wel eens, maar het is niet dat we daar specifiek naartoe hebben gewerkt. Het is altijd belangrijk dat er over de verschillende jaren heen een genderevenwicht is”, vertelt Sasha.

Sasha Solau, ondervoorzitter Studentenraad, en Floriano Tori, coördinator Onderwijs