U bent hier

Elke dag worden wereldwijd 82 vrouwen om het leven gebracht door hun partner of ex. Concrete cijfers voor België zijn er niet. Volgens Sophie Withaeckx van het Expertisecentrum Gender, Diversiteit en Intersectionaliteit (VUB), gebeuren femicides dikwijls als het slachtoffer de relatie beëindigt. Toch vallen haar verschillende culturele benaderingen op van het fenomeen. “Bij eergerelateerde moorden in pakweg Pakistan of Turkije gaan we louter verklaringen zoeken in de vrouwonvriendelijke cultuur, terwijl we bij dodelijk partnergeweld in het Westen focussen op individuele motieven, op persoonlijke en psychologische problemen.” En deze indeling lijkt Withaeckx niet relavant. “Bij westerse partnermoordenaars kan het evengoed om gekrenkte eer gaan.” Lees meer op knack.be (+).