U bent hier

Vanaf wanneer kan je de resultaten van je examens raadplegen? En wanneer zijn deze resultaten definitief? Hoe weet je of je gedelibereerd bent voor een vak? Of verwacht wordt voor de tweede zit? Je bent niet de enige student die deze vragen stelt. Kelly Van Hoorebeeck, studietrajectbegeleidster in het StudieBegeleidingsCentrum, doet daarom de afronding van de eerste examenperiode en de bekendmaking van de resultaten uit de doeken.

De proclamatie

Als student kan je regelmatig inloggen op de Self Service Studenten om te kijken of er al resultaten zichtbaar zijn. Kelly Van Hoorebeeck: “Die voorlopige resultaten worden definitief vanaf de dag van de proclamatie. De proclamatie is het moment waarop de examenresultaten worden bevestigd door de examencommissie en openbaar worden gemaakt. Dan zijn ze officieel.”

 

Pas na de proclamatie zijn de examenresultaten officieel en dus definitief.
-
Kelly Van Hoorebeeck

De proclamatiedatum is overigens niet voor alle faculteiten gelijk. De allerlaatste proclamatie vindt plaats op vrijdag 1 juli. Ten laatste zaterdag 2 juli zijn alle examenresultaten online zichtbaar. Het is hierbij zeer belangrijk dat vastgestelde fouten in cijfers zo snel mogelijk worden gemeld bij het faculteitssecretariaat.

Het puntenblad en de deliberaties

Studenten met een diplomacontract kunnen na de proclamatie hun puntenblad downloaden in de Self Service Studenten. De proclamatiecode links bovenaan op het puntenblad geeft aan of je geslaagd bent.

 

“Er zijn elk jaar opnieuw studenten die zich aanmelden voor een herexamen, hoewel zij geslaagd zijn”.

Onder de proclamatiecode staan de vakken en de behaalde resultaten weergegeven. Als een cijfer werd gedelibereerd dan staat er naast het resultaat ‘toegestane onvoldoende’. Voor alle andere vakken waarvoor je een onvoldoende hebt, word je verwacht in de tweede zit.

 

Het is belangrijk dat je op het puntenblad nakijkt of je over het geheel van alle vakken geslaagd bent. “Een student kan ondanks een of twee onvoldoendes nog altijd geslaagd zijn voor eerstejaarsvakken. Er zijn elk jaar opnieuw studenten die zich aanmelden voor een herexamen, hoewel zij geslaagd zijn”, vertelt Kelly Van Hoorebeeck.

 

Opgelet. Enkel studenten met een diplomacontract ontvangen een puntenblad. Alle andere studenten niet. Gaststudenten ontvangen hun resultaten via hun thuisonderwijsinstelling. Studenten met een credit- of een examencontract kunnen enkel hun punten raadplegen in de Self Service Studenten.

Inzagerecht en feedback

Vanaf de dag na de proclamatie geldt een inzagerecht van vijf kalenderdagen. Het StudieBegeleidingsCentrum raadt aan om van het inzagerecht gebruik te maken. Studenten met tegenvallende resultaten kunnen hun examen inkijken en feedback vragen aan de docent of assistenten. Vaak stellen zij modelantwoorden ter beschikking en geven ze er uitleg bij.

 

Kelly Van Hoorebeeck: “Voor studenten die ervan uit gingen dat ze geslaagd zouden zijn, is dit erg leerzaam: het toont in welke mate de verwachting van de prof anders lag dan het antwoord dat zij hebben gegeven. De student is daarmee al aan het werk voor de herexamens, want de opstelling van het examen in de tweede zittijd zal altijd een beetje gelijkend zijn.”

 

Maak gebruik van het inzagerecht en vraag feedback aan je docent.

De data waarop de inzagemomenten doorgaan, zijn opvraagbaar bij het faculteitssecretariaat. De meeste faculteiten publiceren die ook op studentenportaal MY.VUB en/of zij versturen een e-mail op de dag van de proclamatie.

 

Studiekeuze heroverwegen

 “Natuurlijk zijn studenten welkom in het StudieBegeleidingsCentrum wanneer hun resultaten tegenvallen. Bijvoorbeeld voor hulp bij planning van herexamens. Verder bieden de examenresultaten de kans om eens stil te staan bij de studiekeuze. De student kan zich de vraag stellen of hij of zij wel verder moet gaan met de opleiding.”

 

Tegenvallende resultaten? Sta dan even stil bij je studiekeuze.

Iedereen mag aan de tweede zit deelnemen, maar als je een andere opleiding overweegt volgend jaar, dan denk je daar nu beter al eens over na. Zo voorkom je dat een nieuwe studiekeuze in september onder tijdsdruk moet worden gemaakt.

 

Lees op MY.VUB na hoe je je (punten)blad interpreteert.