U bent hier

Iconische foto waarop De Croo de hand schudt van de Palestijnse leider en Nobelprijswinnaar Yasser Arafat, die in 2004 overleed.

In 1968 werd de jonge Herman De Croo verkozen tot volksvertegenwoordiger. Vijftig jaar later is hij nog altijd een gedreven parlementslid. VUBPRESS brengt in een huldeboek de belangrijkste politieke verwezenlijkingen van de Open Vld-politicus en vroeger VUB-hoogleraar onder de aandacht, samengesteld en ingeleid door gerenommeerd historicus en emeritus VUB-hoogleraar Walter Prevenier. De kroniek bevat ook minder bekende anekdotes, persoonlijke getuigenissen en unieke foto’s uit het privéarchief van de familie De Croo.

 

Een politiek icoon. Zo wordt Herman De Croo weleens genoemd. Hij zetelt niet alleen 50 jaar in het parlement, maar overleefde als minister van Verkeerswezen ook de langste spoorstaking ooit. Daarnaast was hij ook jongste minister van Onderwijs en zette hij als minister van Buitenlandse Handel met “Made in Belgium” en “België, Service Nation” België op de wereldkaart. Hij was acht jaar eerste burger van het land en als voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft hij die instelling geherwaardeerd tot een politieke machtsfactor in volle onafhankelijkheid van regering, en bracht hij een breed netwerk met buitenlandse parlementen tot stand. In de oppositie maakte hij grote indruk met interpellaties in de affaire Baudrin (RTT) en de SWAP-beleggingen.

Dat Herman De Croo de controverse niet schuwt, blijkt ook uit zijn tussenkomst in het parlement in 1970. De Franstalige liberaal Georges Mundeleer en de FDF’er Lucien Outers wilden Brussel uitbreiden van 19 naar 26 gemeenten. De Croo, toen nog een jong parlementslid, reageerde met een vernietigend tegenbetoog dat bovendien in het Frans gevoerd werd. Dat hij precies Franstalige liberalen de gordijnen injoeg, getuigt van bijzonder veel lef. Als Kamervoorzitter speelde hij een belangrijke rol in de transformatie van Koningsdag van een religieuze tot een burgerlijke ceremonie. Koningsdag 2001 nieuwe stijl was de triomf van de primauteit van het Parlement, een gebeuren vol van symboliek, ideologie, zelfs ironie. De Croo vertolkte treffend en haarscherp zijn perceptie van de verhouding tussen het vorstenhuis en de politieke wereld. Zijn speech was glashelder: les ministres, avant d’être les hommes du Roi, sont maintenant les hommes du Parlement”. Het Te Deum verplaatste zich naar de Kamer, het feest werd afgesloten met een vertolking van de Brabançonne door Toots Thielemans.

 

(Lees verder onder de foto)

Herman De Croo was hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de VUB/ULB.

Herman De Croo is nog veel meer. In eigen land was hij hoogleraar aan de ULB/VUB en advocaat, is hij onder meer voorzitter van de Stichting Prinses Lilian, van Autoworld, en van het Paul Hymanscentrum. Hij was voorzitter van COSAC, het Europees overlegorgaan van parlementsvoorzitters; hij werd door de regering Dehaene aangesteld tot Belgisch vertegenwoordiger bij de internationale instelling OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques). Hij was lid van het Wise Men Committee on Aviation, van de reflectiegroep over ontwikkelingshulp van de OESO, en van de denktank East-West Institute. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar Afrika en Kongo. Hij is dan ook voorzitter van CREAC (Centre belge de Référence pour l’Expertise sur l’Afrique Centrale). De University of Stanford riep tot hem uit tot Businessman of the Year. Eervol was de opname in de Hall of Fame in het Space and Air Museum te Washington, en de benoeming als enige niet-Amerikaan tot Aviation Man in de V.S.

 

Ook de persoonlijke noot ontbreekt niet. Hermans plaats in de liberale familie wordt besproken, net zoals zijn relatie met de media en de streek waaruit hij afkomstig is. Verder schetsen zijn kinderen Ariane en Alexander een portret van hun vader. Ten slotte geven de foto’s uit het familiearchief de lezer een uitzonderlijke inkijk in het persoonlijke leven van de ex-Kamervoorzitter.

 

Voorintekenlijst en boekvoorstelling

Deze uitgave bevat een voorintekenlijst. Alle voorintekenaars worden uitgenodigd voor de boekvoorstelling die ’s avonds plaatsvindt op 12 juni 2018 in Autoworld Brussel. Tijdens de feestelijke voorstelling van het boek zullen Herman Van Rompuy, gewezen voorzitter van de Europese Raad, en Herman De Croo zelf een gelegenheidstoespraak geven.

 

De boekvoorstelling wordt in de namiddag voorafgegaan door de Toekomstlezing. Vier sprekers blikken vooruit rond thema’s die Herman De Croo nauw aan het hart liggen: filosofe Tinneke Beeckman, politicoloog Rik Coolsaet, econoom Paul De Grauwe en technologie-ondernemer Peter Hinssen.

 

Wilt u de festiviteiten op 12 juni bijwonen?

Voor de boekvoorstelling kunt u zich aanmelden via info@liberaalarchief.be.

 

Ook de Toekomstlezing is gratis toegankelijk, maar de plaatsen zijn beperkt. Tot 20 mei kunt u zich aanmelden via info@liberaalarchief.be.

 

Voorintekenen kan tot 1 mei via info@liberaalarchief.be of 09/221 75 05.

 

Bestel je exemplaar

30 EUR (incl. btw, excl. verzenkosten) via info@aspeditions.beinfo@liberaalarchief.be of 09 221 75 05.