U bent hier

Waarom trekken de wetenschapsmensen samen aan de alarmbel? Wat loopt er allemaal verkeerd met het klimaat? Waarom doen we er nauwelijks iets aan? Heeft het zin dat we elk zelf proberen de klimaatverandering te verhelpen? Hoe kunnen we ook anderen ervan overtuigen dat het de hoogste tijd is om de handen in elkaar te slaan?

 

Het kleine klimaatboek, op initiatief en onder eindredactie van prof. dr. Gustaaf Cornelis maakt in kort bestek duidelijk wat er gaande is, waarom er nu moet worden gehandeld en hoe dat moet. Het biedt essentiële informatie en relevante gespreksstof voor iedereen die meer wil weten over de klimaatproblematiek. Voor de enen is het direct discussiemateriaal, voor de anderen een introductie tot het klimaatthema.

 

Na een samenvattend overzicht, bespreken twaalf specialisten deelaspecten uit het klimaatprobleem. Op een bijhorende website staan presentaties die als basisinformatie kunnen fungeren.

 

Gustaaf Cornelis, wetenschapsfilosoof aan de Vrije Universiteit Brussel, stelde het boek samen aan de hand van teksten die een tiental experten schreven mede naar aanleiding van de klimaatlesmarathon.

 

Voor meer info: Klik hier.