U bent hier

Studenten leren denken, leren een eigen mening vormen, leren problemen oplossen, leren communiceren, leren in team werken en leren levenslang leren. In haar speech tijdens de academische openingszitting herinnerde vicerector onderwijsbeleid Yvette Michotte het talrijk opgekomen publiek aan de onderwijsvisie van de VUB.

 

De onderwijsvisie van de VUB is vertaald in vijf pijlers, die Yvette Michotte kort overliep. De eerste pijler verwoordt de betrachting van de Vrije Universiteit Brussel om haar studenten op te leiden tot redelijk eigenzinnige individuen. De tweede pijler wil de studenten aanzetten tot engagement voor een duurzame humanistische visie. De derde verwijst naar het wereldburgerschap dat voortvloeit uit de eerste twee pijlers, en de vierde naar het principe dat de hele VUB-gemeenschap in het hart draagt: vrij onderzoek. De laatste pijler bekommert zich om de professionele loopbaan van de studenten nà hun studietijd.

 

Wat de VUB van andere universiteiten onderscheidt, zo vermelde de vicerector tot besluit, is dat de universiteit haar studenten niet alleen het beste onderwijs wilt geven, maar bijkomend ook de attitudes wilt meegeven die in de aangehaalde vijf pijlers vervat liggen.

 

U kunt de integrale speech van vicerector Yvette Michotte hier lezen.