U bent hier

De Vrije Universiteit Brussel is de voorbije jaren sterk gegroeid. Zo sterk, dat de vraag rijst of de universiteit hierdoor wezenlijk is veranderd. Typisch VUB vragen we dit natuurlijk aan onze gemeenschap: 17 weken lang geven we telkens één groep weer, en stellen hen een vraag over de VUB. Vandaag is de opleiding Notariaat aan de beurt.

1) Veerle Vanderhulst; 2) Mathieu Muylle; 3) Alain François; 4) Ruud Jansen ; 5) Elisabeth Alofs; 6) Michel Maus; 7) Pieter-Jan De Decker; 8) Arnaud Clybouw ; 9) Anne-Sophie Vandenbosch; 10) Hans De Decker

De Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel staat al meer dan 45 jaar garant voor een marriage parfait tussen notariële kennis en praktijkervaring. Het gerenommeerde onderwijsteam schenkt hun expertise in uiteenlopende rechtsdomeinen, waardoor je naast theoretische kennis ook de notariële vaardigheden tot jouw erfdeel maakt. De Opleiding Notariaat verwelkomt niet alleen studenten die een notariële functie nastreven, maar ook studenten met een ruimere belangstelling voor privaatrechtelijke vakken.

 

De vraag: “Welk testament laat de VUB volgens jou na? En wat staat er zoal in?»

 

De antwoorden:

 

1 Veerle VANDERHULST:

Het testament van de VUB zal zeker en vast authentiek zijn en dit in de verschillende betekenissen van het woord. Het zal opgesteld zijn door een notaris - hoe kan het ook anders gezien de opleiding Notariaat van de VUB? –, maar het zal ook een testament zijn trouw aan de eigen kenmerken van de VUB, origineel en eigenzinnig.

 

2 Mathieu MUYLLE:

Wat daar zeker moet instaan is het volharden in het aanbieden van kwalitatief onderwijs. Dat is ons blijvend engagement naar studenten toe.

 

3 Alain FRANCOIS:

Moeilijke vraag want ik wil niet dat de VUB verdwijnt natuurlijk. Maar als het dan toch moet, ben ik ervan overtuigd dat het een redelijk eigenzinnig testament zou zijn, dat de erfgenamen zou opdragen de traditie van vrij onderzoek en kwalitatief hoogstaand onderwijs gericht op het vormen van studenten tot kritische, verdraagzame en maatschappelijk bewuste burgers compromisloos verder te zetten.

 

4 Ruud JANSEN:

Vrijheid van Onderzoek!

 

5 Elisabeth ALOFS:

Het belangrijkste erfdeel van de VUB zijn de studenten en de alumni, die wij trachten ‘vrij eigenzinnig’ te vormen. Daarnaast is ook het vrij onderzoek een belangrijk onderdeel van de nalatenschap van de VUB dat zeker moet overgedragen worden.

 

6 Michel MAUS:

We hebben het goed gedaan!

 

7 Pieter-Jan DE DECKER:

De VUB laat een testament of beter een erfenis na van studenten en onderwijzers die voortgaan op het ingeslagen pad, namelijk dat van redelijk eigenzinnige meningen en grondig onderzoek!

 

9 Anne-Sophie VANDENBOSCH:

Ik weet niet of de VUB zelf een testament zou nalaten. Maar indien dat het geval zou zijn, vind ik dat ze de filosofie van de VUB moeten nalaten: het vormen van redelijk eigenzinnige studenten die zich niet aan een bepaald oordeel laten vastkleven en die gewoon doen wat ze vinden dat wetenschappelijk correct is.

 

10 Hans DE DECKER:

Als de VUB zelf een testament zou maken, wetende dat haar einde nabij is, en zij er dus zorg voor wil dragen dat haar belangrijkste waarden de VUB zelf overleven, denk ik dat zij aan haar erfgenamen de taak zal opdragen verder te zorgen voor een vrij, ongebonden wetenschappelijk onderzoek en dito onderwijs, wars van vooringenomen standpunten en waarheden. Die erfgenamen krijgen voorzeker ook de opdracht er verder voor te zorgen dat het onderwijs op ‘studentenmaat’ gewaarborgd blijft, verzorgd door een aanspreekbare en beschikbare staf.