U bent hier

Jean-Jacques Amy, de Calewaert Leerstoelhouder van 2017

De Calewaert Leerstoel aan de VUB wordt dit jaar bekleed door Jean-Jacques Amy, die het hele academiejaar lang lezingen zal verzorgen onder het thema ‘vrouw, geneeskunde en maatschappij’. Voor wie de emeritus hoogleraar Gyneacologie en Verloskunde kent, komt dat thema niet als een verrassing. Jean-Jacques Amy is niet alleen een expert in menselijke voortplanting, hij heeft zich als voorvechter van de depenalisering van abortus zijn hele loopbaan lang ingezet voor de rechten van de vrouw en een rechtvaardiger samenleving. Nog dit jaar verscheen een essay van zijn hand: “La Bête rôde encore”, waarin hij het aanzetten to haat neerzet als niet-behorend tot de vrijheid van meningsuiting. Het geeft een idee van de brede reikwijdte en interessesfeer van Jean-Jacques Amy, én een reden om zijn lezingen als houder van de Calewaert Leerstoel hoog op uw agenda te zetten.

 

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming. De bedoeling van de leerstoel is om maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen. Elk jaar gaat de leerstoel naar een andere faculteit. Dit jaar is het dus de beurt aan de faculteit Geneeskunde en Farmacie, waar Jean-Jacques Amy decennialang aan verbonden is geweest.

 

Nog vijf lezingen
De inaugurale rede van Jean-Jacques Amy is ondertussen voorbij, net als zijn eerste lezing op vrijdag 6 oktober, waarin hij de kruisbestuiving tussen ziekte en samenleving besprak. Er volgen nog vijf andere lezingen, waarin Amy het thema gezondheid verbindt met sociale rechtvaardigheid, vrouwenrechten, geboorteregeling en de algemene staat van de wereld.

 

In zijn laatste lezing zal hij de universiteit oproepen om de studenten op te leiden tot burgers zoals hij er zelf een bij uitstek is: individuen met een groot burgerlijk en politiek bewustzijn.

La bête rôde encore

Jean-Jacques Amy over 'La bête rôde encore' in Libre Ensemble

Een waardig vervolg
Het is een kenmerk van de Leerstoel Calewaert dat haar leerstoelhouders zonder uitzondering bijzonder inspirerende en sociaal bewogen figuren zijn geweest. Met Jean-Jacques Amy wordt die traditie alvast voortgezet. Men hoeft alleen maar de korte uitzending die ‘Libre Ensemble’ aan zijn essay ‘La bête rôde encore’ wijdde om daarvan overtuigd te zijn.

 

De komende Calewaert-lezingen van Jean-Jacques Amy, die allemaal plaatsvinden in het auditorium Piet Brouwer op de Brussels Health Campus in Jette, op een rijtje: